Novinky

Úspěšná emise eurobondů

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Emise eurobondů
  • 10leté dluhopisy
  • Česká republika
  • Rating
  • Moody´s
  • Standard & Poor´s
  • Fitch

Česká republika úspěšně vydala emisi 10ti-letých dluhopisů denominovaných v euro v celkovém objemu 2 miliardy euro s ročním pevným kupónem ve výši 3,625%.

„Emisi eurobondů hodnotím jako mimořádně úspěšnou,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Investoři ocenili reformní úsilí vlády, což se projevilo ve výrazném snížení rizikové prémie s pozitivním dopadem na náklady financování státního dluhu,“ dodal ministr Kalousek.

Česká republika má kreditní rating A1 se stabilním výhledem od agentury Moody’s, A s positivním výhledem od agentury Standard & Poor’s a A+ s positivním výhledem od agentury Fitch.

Transakce je první benchmarkovou emisí  České republiky od dubna 2009 a svou velikostí je stejná jako dosud největší emise ČR tohoto typu denominovaná v euru, která byla vydána v červnu 2008.

Mandát na transakci byl oznámen v pátek 3. září a proces sběru objednávek od investorů byl zahájen v pondělí 6. září. Úvodní indikace ocenění emise byla stanovena nad středovou kotaci euro swapové sazby ve výši 115 až 120 bazických bodů a byla oznámena investorům v 9:30 hodin středoevropského času. Kniha objednávek rostla stabilně na základě poptávky od investičních fondů, pojišťoven a bankovních knih, což umožnilo snížit indikativní ocenění na 110 až 115 bazických bodů a dále pak na 105 až 110 bazických bodů nad středovou kotaci euro swapové sazby. Objednávková kniha byla uzavřena v 11.30 hodin středoevropského času a objem objednávek přesáhl 5,3 miliardy euro, což je historicky nejvyšší poptávka od roku 2004, kdy vstoupila Česká republika poprvé na zahraniční trhy.

Vysoká kvalita úvěrového hodnocení České republiky a vysoký zájem investorů umožnily konečné ocenění nové emise na úrovni 105 bazických bodů nad středovou kotaci euro swapové sazby, tj. na nejnižším bodě revidovaného cenového rozpětí, což odpovídá +136,7 bazických bodů nad referenčním německým vládním dluhopisem. Toto ocenění představuje emisní prémii pouze ve výši zhruba 10 bazických bodů oproti stávajícímu ocenění na sekundárním trhu dluhopisu České republiky s kupónem 4,125%, který je splatný v březnu 2020, tj. má kratší splatnost.

Tato transakce přestavuje benchmarkovou emisi v euru s nejnižším kupónem, který byl v letošním roce dosažen státním emitentem ze zemí střední a východní Evropy, což potvrzuje vedoucí postavení České republiky jako důvěryhodného emitenta v rámci regionu.

Diverzifikované a vysoce kvalitní umístění emise mezi investory dále podtrhuje úspěch transakce: v konečné distribuci emise dominují investoři z Německa (17%), Francie (16%), Itálie (12%), Velké Británie (10%) a Rakouska (9%). Pokud jde o distribuci podle typu investorů, banky (40%), investiční fondy (29%), pojišťovny a penzijní fondy (21%) koupily většinu emise. Více než 90% emise bylo umístěno mezi  investory mimo Českou republiku. Transakce byla rozprodána mezi více než 300 investorů.

„Tato transakce představuje významný krok v naplňování strategie financování a řízení státního dluhu pro rok 2010 a ve střednědobém horizontu. Realizací emise došlo k pokrytí zbytkové výpůjční potřeby státu pro rok 2010 a pro první měsíce roku 2011. Jako vysoce pozitivní hodnotíme vysokou poptávku ze zahraničí a její rovnoměrné geografické rozložení v rámci EU, čímž byl splněn hlavní strategický cíl diverzifikace zdrojů financování státu. Historicky nízký výnos emise v dané splatnosti potvrzuje vysokou mezinárodní důvěryhodnost země, ocenění silných makroekonomických fundamentů a programu současné vlády“, uvedl náměstek ministra financí Jan Gregor.

Eurobondy byly vydány v rámci platného rámcového programu pro emise střednědobých zahraničních dluhopisů (EMTN program). Emisi pro Českou republiku zorganizovaly banky Barclays Capital, Česká spořitelna a Deutsche Bank.

Distribuce emise mezi investory:

Geografická distribuce

Typ investora

 

Doporučované

Nejčtenější