Novinky

Česká národní banka a Ministerstvo financí prohlubují spolupráci na zvyšování finanční gramotnosti

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Finanční vzdělávání
  • Ochrana spotřebitele
  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Česká národní banka
  • Finanční gramotnost
  • Pracovní skupina pro finanční vzdělávání
  • Národní strategie finančního vzdělávání

Česká národní banka (ČNB) a Ministerstvo financí (MF) se rozhodly prohloubit vzájemnou spolupráci na zvyšování finanční gramotnosti českých občanů. Zhodnocení finanční gramotnosti dospělých z hlediska znalostí, dovedností a hodnotových postupů je hlavním cílem společného projektu Měření finanční gramotnosti dospělé populace České republiky v roce 2010, který dnes obě instituce představily veřejnosti.

Projekt měření finanční gramotnosti vznikl na základě dlouhodobé spolupráce ČNB a MF v mezirezortní Pracovní skupině pro finanční vzdělávání a je jedním z klíčových kroků v rámci Národní strategie finančního vzdělávání, kterou schválila vláda v květnu letošního roku. Výsledky měření budou zveřejněny v listopadu.

"Celosvětová finanční krize potvrdila, kam až může dojít nedokonalá znalost produktů v dnes již prakticky zcela virtuálním světě financí. Nekalé praktiky nestačí zakazovat a pokutovat, ale je třeba naučit lidi, jak se bránit," uvedla členka bankovní rady ČNB Eva Zamrazilová.

"Finanční vzdělávání považuji za důležitý prvek ochrany spotřebitele na finančním trhu. Abychom naše úsilí zaměřili tím správným směrem, musí být jedním z prvních kroků státu zjištění oblastí, kde je důležité zvýšit informovanost veřejnosti," řekl ministr financí Miroslav Kalousek.

Česká národní banka aktivně podporuje finanční vzdělávání již řadu let. V roce 2008, kdy byla ČNB pověřena dohledem v oblasti ochrany spotřebitele, zaslala zdarma základním školám a víceletým gymnáziím cca 4 000 výtisků manuálu „Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia“ (autoři M. Skořepa a E. Skořepová, úvodní slovo E. Zamrazilová, vydalo nakladatelství Scientia). Od října 2008 do konce roku 2009 se v jednotlivých krajích ČR uskutečnilo 31 seminářů k výuce finanční gramotnosti za účasti 730 pedagogů.

Ministerstvo financí je odpovědné za regulaci finančního trhu a ochranu spotřebitele na finančním trhu. V roce 2005 iniciovalo první kroky k vytvoření uceleného systému finančního vzdělávání v ČR. Ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravilo v roce 2006 tzv. standardy finanční gramotnosti, které jsou od roku 2007 postupně implementovány do výuky na školách. V roce 2010 připravilo společně s ČNB a rezortem školství Národní strategii finančního vzdělávání.
 

Marek Petruš     
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB  

Ondřej Jakob
Tiskový mluvčí MF


Poznámky pro novináře:

Měření finanční  gramotnosti dospělých je vstupním měřením, které  se bude v následujících letech opakovat. Znalost výchozí situace ve finanční gramotnosti a následná kontrolní měření umožní vyhodnotit účinnost jednotlivých projektů finančního vzdělávání a jejich korekce v zájmu co největšího dopadu. Měření je doporučováno i Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), která připravuje pilotní projekt měření finanční gramotnosti. ČR se tohoto projektu OECD zúčastní.

Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Hlavním cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu. ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami a institucemi elektronických peněz, dohled v oblasti ochrany spotřebitele a devizový dohled.

Ministerstvo financí řídí činnost Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání, která sdružuje více jak tři desítky odborníků ze státní správy, neziskových organizací i finančního sektoru. Tato pracovní skupina je hlavní národní platformou pro otázky posilování finanční gramotnosti v ČR.

Kontakty pro média:
Marek Petruš, tel. 224 412 012, e-mail: media@cnb.cz
Ondřej Jakob, tel. 257 042 660, e-mail: ondrej.jakob@mfcr.cz

Autor: Ing. Dušan Hradil, sekce Finanční trh MF, 31.08.2010, Prezentace - Měření úrovně finanční gramotnosti občanů České republiky - ke stažení ve formátu Pdf

Doporučované

Nejčtenější