Novinky

Ministr financí jmenoval nové náměstky pro oblast daní a rozpočtu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Náměstek ministra financí
  • Ladislav Minčič
  • Náměstek ministra pro veřejné rozpočty
  • Bohdan Hejduk
  • Peter Chrenko
  • Jan Gregor
  • Ministr financí
  • Miroslav Kalousek

V pondělí 23. srpna byl jmenován prvním náměstkem ministra financí RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA (50). Od 1. září bude mít na starosti oblast daní a cel po Mgr. Peteru Chrenkovi (44), který ke 31. srpnu na vlastní žádost odchází. Ladislav Minčič již v daňové sekci MF působil, a to v letech 1992 - 2001.

Současně ke stejnému datu odchází na vlastní žádost náměstek pro veřejné rozpočty Ing. Bohdan Hejduk (66). Na jeho místo nastoupí Ing. Jan Gregor (35), dosavadní ředitel odboru Národní fond, což je součást rozpočtové sekce MF.

„Bohdanu Hejdukovi i Peteru Chrenkovi jsem poděkoval za odvedenou práci pro Ministerstvo financí. Věřím, že nově nastupující náměstci naváží na jejich dosavadní profesionální práci,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Daňová i rozpočtová sekce hrají klíčovou úlohu v práci ministerstva - pracujeme jak na komplexní daňové reformě včetně zavedení jednotného inkasního místa, tak na reformách v oblasti veřejných rozpočtů,“ dodal.


Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF

Doporučované

Nejčtenější