Novinky

Ministr financí jmenoval náměstkem Martina Bartáka

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Náměstek ministra financí
  • Jmenování
  • Martin Barták

V pátek 13. srpna ministr financí Miroslav Kalousek odvolal náměstka Jana Málka z funkce. Dnešním dnem na jeho pozici jmenoval MUDr. Martina Bartáka. Do kompetence nového náměstka bude spadat veřejnosprávní kontrola, audit prostředků z fondů Evropské unie a Finanční analytický útvar Ministerstva financí.

„Jsem rád, že jsem do týmu získal zkušeného a kompetentního administrátora, který navíc splňuje nezbytnou podmínku pro řízení svěřených odborů – je prověřen na stupeň Tajné“, uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Nejčtenější