Novinky

Zahájení realizace „Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace“ financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Nestátní neziskové organizace
 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva
 • Švýcarsko
 • Ochrana životního prostředí
 • Fond pro nestátní neziskové organizace
 • Blokový grant
 • Poskytování sociálních služeb
 • Olomoucký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Zlínský kraj

nes byla velvyslancem Švýcarské konfederace v České republice, panem J. E. Andrém Reglim a náměstkem ministra financí Ing. Tomášem Zídkem slavnostně podepsána Dohoda o Blokovém grantu pro Fond pro nestátní neziskové organizace, na který bylo z Programu švýcarsko-české spolupráce alokováno 5 mil. CHF, což představuje cca  93,84 mil. CZK.

Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace (BG FNNO) je zaměřen na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem a bude podporovat  rozvoj a posilování občanské společnosti jako důležitého činitele pro sociální soudržnost. Prostředky určené na BG FNNO přispějí k řešení problematiky životního prostředí, zejména k posílení kapacity neziskových organizací a taktéž ke zlepšení poskytování sociálních služeb.

S ohledem na Rámcovou dohodu bude BG FNNO realizován v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji.

Přípravu a implementaci BG FNNO bude zajišťovat Nadace Partnerství, která byla vybrána v rámci otevřeného výběrového řízení, jako zprostředkovatel BG FNNO.

Podpisem této Dohody o Blokovém grantu byla zahájena příprava pro vyhlášení 1. Výzvy pro předkládání žádostí. Ministerstvo  financí - Národní koordinační místo předpokládá, že 1. Výzva by mohla být vyhlášena v druhé polovině srpna 2010.

 • Aktuální informace, týkající se realizace Programu švýcarsko-české spolupráce, jsou k dispozici na stránkách www.swiss-contribution.cz.
 • Otázky týkající se Programu švýcarsko-české spolupráce je možno zasílat elektronicky na adresu czp-swiss@mfcr.cz.

 

Fotografie č. 1

Náměstek ministra financí Ing. Tomáš Zídek a J. E. André Regli, velvyslanec Švýcarské konfederace v České republice, při podpisu Dohody o Blokovém grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace

 

Fotografie č. 2

Náměstek ministra financí Ing. Tomáš Zídek a RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství, při podpisu Dohody o zajištění implementace Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace

 

Nejčtenější