Novinky

Byty OKD - rozhodčí soud dal za pravdu Ministerstvu financí

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Byty OKD
  • Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
  • RPG Industries SE
  • Rozhodčí řízení
  • Fond národního majetku
  • Karbon Invest

Ministerstvo financí obdrželo rozhodnutí Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve věci RPG Industries SE proti České republice.

Ministerstvo financí vyhrálo rozhodčí řízení v plném rozsahu, tzn. bylo potvrzeno, že nájemníci bytů bývalých OKD mají i nadále předkupní právo za zvýhodněných podmínek, v souladu s článkem 7.6 odst. (d) smlouvy, která byla uzavřena v roce 2004 mezi Fondem národního majetku (nyní MF) a společností Karbon Invest (nyní RPG Industries). (Zmíněný článek smlouvy společnost RPG Industries jednostranně vypověděla v červnu 2009.)

Přestože v průběhu řízení společnost RPG Industries nároky Ministerstva financí uplatněné žalobou v plném rozsahu uznala, rozhodčí soud uvedl, že i pokud by se tak nestalo, rozhodl by v plném rozsahu ve prospěch MF.

Ministerstvo financí ve sporu zastupoval tým mezinárodní advokátní kanceláře CMS Cameron McKenna.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF

Nejčtenější