Novinky

Ministerstvo financí zveřejňuje novou Makroekonomickou predikci - červenec 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Makroekonomická predikce
  • Hrubý domácí produkt
  • Míra inflace

Ministerstvo financí zveřejňuje na svých internetových stránkách novou Makroekonomickou predikci. Česká ekonomika před rokem vystoupila z recese a od 3. čtvrtletí 2009 zvyšuje svou výkonnost. Oživení však zatím zůstává křehké a budoucí vývoj je stále zatížen značnými riziky zejména z vnějšího prostředí.

Pro rok 2010 se předpokládá mírný nárůst reálného HDP o 1,6 %. Díky zvýšení dovozu v ekonomikách našich hlavních obchodních partnerů by měl být růst tažen zejména zahraničním obchodem. V roce 2011 by se podle současných předpokladů mohl růst ekonomiky zrychlit na 2,3 %.

Průměrnou míru inflace v roce 2010 odhadujeme okolo 1,6 %, pro rok následující počítáme s urychlením růstu spotřebitelských cen na 2,5 %.
Na trhu práce se stále ještě projevují důsledky nižší ekonomické aktivity. Po výrazném nárůstu míry nezaměstnanosti (VŠPS) ze 4,4 % v roce 2008 by mělo být v roce 2010 dosaženo vrcholu na úrovni cca 7,6 %. Poté by míra nezaměstnanosti měla začít pozvolna klesat. Zaměstnanost by se v letošním roce měla snížit o 1,4 %, v roce 2011 by mělo být dosaženo mírného růstu o 0,6 %. Objem mezd a platů by v letošním roce měl vykázat pokles o 0,3 %. V roce 2011 by mzdy a platy mohly vzrůst o 3,8 %.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na příznivé úrovni, v roce 2010 by mohl být běžný účet téměř vyrovnaný.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

 

Dokument (Makroekonomická predikce)

  • Makroekonomická predikce - červenec 2010

 

Nejčtenější