Novinky

Zahájení projektu „Technická asistence – finanční výkaznictví“ pro ČR financovaného z grantu Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 2 mil. CHF

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Program švýcarsko-české spolupráce
  • Technická asistence - finanční výkaznictví
  • Švýcarsko
  • Acquis Communautaire
  • Světová banka

Ministerstvo financí, za účasti zástupců švýcarské strany a Světové banky, dnes oficiálně zahajuje realizaci  projektu “Technická asistence – finanční výkaznictví“ financovaného z grantu Programu švýcarsko-české spolupráce.

Projekt je zaměřen na posílení implementace Acquis Communautaire v oblasti finančního výkaznictví obchodních společností a bude zaměřen zejména na implementaci 8. směrnice Rady z roku 1984 (84/253/EHS) a Směrnice EP a Rady (2006/43/ES) o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek. 

Realizace projektu, který bude probíhat do 31.3.2014 bude zajišťovat Světová banka – Centrum pro reformu finančního výkaznictví ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR a dalšími příjemci projektu, kterými jsou Komora auditorů ČR, Česká národní banka a  Ústřední finanční a daňové ředitelství spolu  s územními finančními orgány.

Zahájení projektu se uskuteční podpisem Dohody o projektu mezi švýcarskou a českou státní správou a Dohody o implementaci projektu  mezi MF a Světovou bankou. Slavnostního podpisu se zúčastní J.E. André Regli, velvyslanec Švýcarské konfederace v České republice a John Hegarty, ředitel Centra pro reformu finančního výkaznictví Světové banky (WB – CFRR) se sídlem ve Vídni.

  • Aktuální informace, týkající se realizace Programu švýcarsko-české spolupráce, jsou k dispozici na stránkách www.swiss-contribution.cz.
  • Otázky týkající se Programu je možno zasílat elektronicky na adresu czp-swiss@mfcr.cz.

 

Fotografie č. 1

náměstek ministra financí Ing. Tomáš Zídek a E. André Regli, velvyslanec Švýcarské konfederace v České republice při podpisu Dohody o projektu mezi švýcarskou a českou státní správou

 

Fotografie č. 2

náměstek ministra financí Ing. Tomáš Zídek a John Hegarty, ředitel Centra pro reformu finančního výkaznictví Světové banky (WB – CFRR) se sídlem ve Vídni při podpisu Dohody o implementaci projektu mezi Světovou bankou a MF

 

Fotografie č. 3

náměstek ministra financí Ing. Tomáš Zídek a John Hegarty, ředitel Centra pro reformu finančního výkaznictví Světové banky (WB – CFRR) se sídlem ve Vídni při podpisu Dohody o implementaci projektu mezi Světovou bankou a MF

 

Nejčtenější