Novinky

Ministerstvo financí předložilo novelu zákona o spotřebních daních

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Novela zákona o lihu
  • Novela o správních poplatcích
  • Připomínkové řízení
  • Zákon o spotřebních daních

Ministerstvo financí předložilo do externího (meziresortního) připomínkového řízení novelu zákona o spotřebních daních, zákona o lihu a zákona o správních poplatcích. Návrh zákona je předkládán především z důvodu implementace směrnice EU o daních z tabákových výrobků s povinnou transpoziční lhůtou do 31. prosince 2010. Směrnice stanovuje nové minimální sazby z tabákových výrobků a dále upravuje strukturu spotřební daně z cigaret a změnu definic tabákových výrobků.

Ministerstvo financí navrhuje zvýšit sazby spotřební daně z tabákových výrobků v postupných krocích. První fáze postupného navyšování sazeb spotřební daně by měla nabýt účinnosti k 1. lednu 2012. Další změna je plánována k 1. lednu 2014, přičemž zvýšení se bude odrážet od aktuálního kurzu eura vůči české koruně s cílem dosáhnout minimálních sazeb spotřební daně stanovených směrnicí. Změnu sazeb zobrazují následující tabulky:

Od. 1. 2. 2010 - současnost
Sazba daně Celkem nejméně však
pevná procentní
Cigarety 1,07 Kč/ks 28% 2,01 Kč/ks
Doutníky a cigarillos 1,15 Kč/ks    
Tabák ke kouření 1 340 Kč/kg    
Ostatní tabák 1 340 Kč/kg    
Od 1. 1. 2012
Sazba daně Celkem nejméně však
pevná procentní
Cigarety 1,12 Kč/ks 28% 2,10 Kč/ks
Doutníky a cigarillos 1,25 Kč/ks    
Tabák ke kouření 1 400 Kč/kg    

 

Kategorie „ostatní tabák“ bude zrušena. Předpokládaný pozitivní dopad na státní rozpočet v roce 2012 se pohybuje kolem 2,4 mld. Kč.

Další navrhované změny v oblasti daně z tabákových výrobků vyplývají z praktických zkušeností daňových subjektů a správce daně. Jedná se zejména o regulaci předzásobení tabákovými výrobky v případech očekávané změny sazeb spotřební daně z cigaret, vazbu uvedení cigaret do volného daňového oběhu na aktuální cenu a osvobození tabákových výrobků od spotřební daně při zničení pod dohledem správce daně.

V oblasti zdanění lihu jsou novelou navržena legislativní opatření, která mají zajistit splnění podmínek stanovených České republice pro uplatňování trvalé výjimky udělené  Evropskou komisí. Tato výjimka umožňuje uplatňovat sníženou sazbu spotřební daně, která není vyšší než 50 % základní vnitrostátní sazby spotřební daně z lihu, pro líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení. Uplatnění snížené sazby je omezeno na množství 30 litrů  vyrobených na domácnost pěstitele ročně, určených výhradně pro osobní spotřebu.

V oblasti spotřební daně z minerálních olejů je navrhováno rozšířit spektrum metylesterů mastných kyselin, které je možno přimíchávat do již daňově zvýhodněné pohonné hmoty B30. Tento krok je v souladu s notifikovaným Víceletým programem podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě a má zajistit sjednocení národních právních norem, národních technických norem a zjednodušit administrativu správci spotřební daně. Do pohonné hmoty  B30 nelze z hlediska daňového zvýhodnění namíchat rostlinný olej nýbrž jeho metylester. Pohonná hmota B30 dále musí splňovat kvalitativní ukazatele stanovené příslušnou normou.

Další navrhované změny z oblasti minerálních olejů spočívají v osvobození výroby tepla na palubách lodí v rámci vnitrostátních i mezinárodních plaveb a nově bude též zajišťována spotřební daň u metylesterů mastných kyselin, které budou dopravovány od výrobce metylesteru k výrobci směsné pohonné hmoty.

Po vyhodnocení externího připomínkového řízení bude novela zákona předložena Legislativní radě vlády a následně postoupena Poslanecké sněmovně a Senátu PČR k projednání.

Mgr. Peter Chrenko
náměstek ministra financí pro daně a cla

Nejčtenější