Novinky

Ministerstvo financí podporuje projekt Mezinárodní obchodní komory iDTAX

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • International Chamber of Commerce - ICC
  • Mezinárodní obchodní komora v ČR
  • iDTAX
  • Elektronická evidence tržeb

Ve spolupráci s Ministerstvem financí připravila Mezinárodní obchodní komora v ČR (International Chamber of Commerce – ICC) projekt iDTAX, jehož cílem je odstranit nedostatky vyplývající z vystavování, vydávání, evidování a archivování papírových daňových dokladů. Systém iDTAX pro sběr a uchovávání elektronických zjednodušených daňových dokladů přispívá ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, k odbourání problémů s blednutím účtenek a se ztrátou dokladů či jejich zničením třeba při požáru či povodni. Projekt získal již v loňském roce záštitu ministra financí Eduarda Janoty.

Zatímco papírový doklad je třeba totiž bedlivě střežit, vhodně třídit a uchovávat, v některých případech dokonce i kopírovat, aby nevybledl, elektronickou účtenku najde každý bezpečně ve své iDTAX schránce na internetu. K tomu stačí být držitelem anonymního iDTAX čísla, které je nahrané na čipové kartě. Obchodní místo, které iDTAX akceptuje, vystaví účtenku elektronicky a odešle ji do úložiště iDTAX, tam si ji každý uživatel po přihlášení může kdykoliv vyzvednout a vložit do účetního systému. Všechny elektronické účtenky jsou opatřeny elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu ve smyslu zákona o elektronickém podpisu, je zajištěna bezpečnost jejich přenosu a anonymita jejich majitele.

Spotřebitelům a malým podnikatelům tak umožní iDTAX jednodušší reklamace a přehled o uskutečněných nákupech, firmám systém zajistí možnost efektivnější kontroly vynakládaných prostředků, méně administrativy a snížení rizika zneužití firemních prostředků. Při předpokladu, že dojde v případě zaúčtování elektronické účtenky oproti zpracování její papírové předchůdkyně k průměrné úspoře 4 minuty, dosáhne průměrně velká firma úspory na mzdových a kancelářských nákladech přibližně 13 000 Kč ročně. Celková roční úspora v ekonomice by tak mohla činit 6,5 mld. korun.


Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Nejčtenější