Novinky

Ministr financí Eduard Janota podepsal protokoly k investičním dohodám s Černou Horou a se Srbskem

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Dohoda o ochraně investic
  • Černá Hora
  • Srbsko
  • Mladjan Dinkič
  • Branko Vujovič

Ministr financí České republiky Eduard Janota a vicepremiér a ministr hospodářství a regionálního rozvoje Mladjan Dinkič dnes v Bělehradě podepsali protokol k dohodě o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi oběma zeměmi..

Eduard Janota je v Bělehradě v rámci pracovní návštěvy, během níž již navštívil Černou Horu, kde v Podgorici s ministrem hospodářství Brankem Vujovičem rovněž podepsali protokol k česko-černohorské investiční dohodě. Dále se ministr Janota setkal s předsedou vlády Milem Djukanovičem a místopředsedou vlády a ministrem financí Igorem Lukšičem.

V obou zemích ministr jednal se svými protějšky a dalšími představiteli o ekonomických a finančních vztazích ČR s těmito státy a o dalších aspektech vzájemné hospodářské spolupráce. „Jsem rád, že se podařilo sjednat změny investičních dohod, ke kterým jsme byli vázáni naším členstvím v Evropské unii. Věřím, že dohody budou i nadále přispívat k vytváření vzájemných ekonomických vztahů a k rozšiřování oboustranných investičních aktivit,“ zdůraznil ministr Janota.

Investiční dohody vytvářejí základní právní rámec pro aktivity investorů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a zabezpečují ochranu vložených prostředků před neopodstatněnými zásahy ze strany státních orgánů. Oba podepisované protokoly byly sjednány s ohledem na vstup ČR do EU a slaďují české mezinárodně právní závazky s komunitárním právem.

Další důležitou úpravu bilaterálních vztahů představují vzájemné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění - se Srbskem byl protokol ke smlouvě podepsán v září loňského roku a nyní probíhá standardní schvalovací proces v Parlamentu ČR. Ve vztahu s  Černou Horou ČR ještě usiluje o smluvní rozšíření okruhu vyměňovaných daňových informací.

Daňové smlouvy a investiční dohody společně zvyšují právní jistotu investorů a ostatních daňových subjektů obou zemí a vytvářejí stabilní základ pro uzavírání budoucích kontraktů. Státy jimi pokládají nezbytný základ pro budoucí aktivity podnikatelů obou stran.

Ministerstvo financí ČR též již od roku 2007 uskutečňuje v rámci bilaterální rozvojové spolupráce projekt technické asistence, v jehož rámci proběhly již tři studijní návštěvy pracovníků černohorského ministerstva financí v ČR a dvě studijní návštěvy pracovníků ministerstva srbského.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Nejčtenější