Novinky

Převod evidencí Střediska cenných papírů se uskuteční v červenci

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • SCP
  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Centrální depozitář cenných papírů
  • Projekt předání evidencí Střediska cenných papírů
  • Asseco Czech Republic, a. s.

Dne 30. března 2010 schválilo Ministerstvo financí a společnost Centrální depozitář cenných papírů, a. s. dokument Projekt předání evidencí Střediska cenných papírů. Tento dokument navazuje na smlouvu o převodu evidencí Střediska cenných papírů uzavřenou dne 8. prosince 2009, přičemž stanoví postup a přesný harmonogram fyzického předání evidencí SCP na centrální depozitář. Oboustranným schválením tohoto projektu je také potvrzen termín převodu evidencí Střediska cenných papírů na centrální depozitář - počátek července letošního roku.

Na přípravě tohoto projektu spolupracoval tým expertů Střediska cenných papírů, Ministerstva financí, Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s., a společnosti Asseco Czech Republic, a. s. "Schválením projektu jsme podnikli další významný krok k červencovému zahájení činnosti centrálního depozitáře cenných papírů," uvedla Klára Hájková, náměstkyně ministra financí.

Centrálním depozitářem je akciová společnost, která má podle zákona vést centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů v České republice, přidělovat cenným papírům mezinárodní identifikační označení (ISIN) a provozovat vypořádací systém. Zahájením plného provozu centrálního depozitáře od července 2010 dojde ke sloučení registrace investičních nástrojů a vypořádání obchodů s nimi do jedné instituce a zároveň bude umožněno vést dvoustupňovou evidenci zaknihovaných cenných papírů. Povolení České národní banky k provozování činnosti centrálního depozitáře v České republice získala v roce 2009 společnost Centrální depozitář cenných papírů, a. s., dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha, a. s.

Mgr. Ondřej Jakob, tiskový mluvčí MF

Nejčtenější