Novinky

Advokátní kancelář Allen & Overy nebyla ve střetu zájmů v případě tzv. bytů OKD

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Advokátní kancelář Allen & Overy
  • Byty OKD
  • Česká advokátní komora
  • Střet zájmů

Ministerstvo financí bylo vyrozuměno, že Česká advokátní komora rozhodla ve věci údajného střetu zájmů advokátní kanceláře Allen & Overy při právním poradenství pro MF v záležitostech týkajících se tzv. bytového fondu OKD.

Kontrolní rada České advokátní komory zhodnotila stížnosti Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ a Transparency International ČR z října 2009 jako nedůvodné a konstatovala, že nedošlo k porušení předpisů o advokacii tím, že AK Allen & Overy poskytovala poradenství FNM ČR a poté MF a v jiné věci pak poradenství společnosti RPG Advisors, a.s.

Komora tak potvrdila stanovisko MF, že se jednalo o poradenství ve vzájemně nesouvisejících věcech a v různých časových obdobích. Komora rovněž konstatovala, že činnost advokátní kanceláře nemohla stěžovatele nijak poškodit.    

Nejčtenější