Novinky

Vyjádření Ministerstva financí k šetření Evropské komise

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Evropská komise
  • Vyjádření
  • České aerolinie
  • Úvěr
  • Restrukturalizace
  • OSINEK, a. s.

Evropská komise dnes rozhodla prošetřit úvěr, který Českým aeroliniím poskytla společnost Osinek. Toto hloubkové šetření však nepředjímá konečné rozhodnutí Komise a všechny zainteresované strany se v jeho průběhu budou moci vyjádřit.

Už na podzim loňského roku Vláda ČR uložila Ministerstvu financí ČR připravit do 26. dubna 2010 restrukturalizační plán, expertní podklad vytvořený podle pravidel Evropské unie. Uvedený dokument je v současnosti zpracováván. Evropské komisi bude předložen ke schválení ve 2. čtvrtletí 2010. Jeho obsahem je analýza probíhající i budoucí restrukturalizace Českých aerolinií, včetně řešení úvěru od společnosti Osinek.

Ministerstvo financí je připraveno poskytnout Evropské komisi plnou součinnost a zodpovědět všechny její dotazy. Jsme přesvědčeni, že výsledky šetření podpoří aktuálně probíhající i připravované kroky směřující ke stabilizaci a rozvoji Českých aerolinií jako klíčového národního dopravce.


Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF

Nejčtenější