Novinky

Ministerstvo financí zveřejnilo novou Makroekonomickou predikci (leden 2010)

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Makroekonomická predikce
  • Hrubý domácí produkt
  • Míra inflace

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje na svých internetových stránkách novou Makroekonomickou predikci. Světová ekonomika se zvolna zotavuje z recese, k níž došlo v důsledku krize na finančních trzích. Oživení však zůstává křehké a budoucí vývoj je zatížen mnoha riziky. Rovněž česká ekonomika, díky mezičtvrtletnímu růstu HDP od druhého čtvrtletí 2009, již vystoupila z recese. Přesto odhadujeme, že za celý rok 2009 hrubý domácí produkt poklesl o 4,0 %.

Pro rok 2010 se předpokládá mírný nárůst ekonomické aktivity o 1,3 %. Struktura růstu bude ovlivněna oživením ekonomik našich hlavních obchodních partnerů, a proto by růst HDP měl být tažen zejména zahraničním obchodem. V roce 2011 by se podle současných předpokladů mohl růst ekonomiky zrychlit na 2,6 %.

Průměrnou míru inflace v letech 2010 i 2011 odhadujeme okolo 2,0 %, tedy v blízkosti inflačního cíle ČNB.

Na trhu práce se zatím nepříznivě projevují důsledky nižší ekonomické aktivity. Po bezprecedentním nárůstu míry nezaměstnanosti (VŠPS) ze 4,4 % v roce 2008 na odhadovaných 6,7 % v roce 2009, by mělo být v roce 2010 dosaženo vrcholu na úrovni cca 8,8 %. Poté by míra nezaměstnanosti měla začít mírně klesat. Jedná se o odlišnou metodiku, než kterou používá MPSV, proto jsou tato čísla nižší než tzv. míra registrované nezaměstnanosti. Zároveň by se v letošním roce měla snížit zaměstnanost o 1,8 %, v roce 2011 by již měla stagnovat. Oproti předchozím letům, kdy se rychle zvyšoval objem mezd a platů, očekáváme, že v roce 2010 dojde k jeho snížení o 0,7 %. V roce 2011 by již mohlo dojít k obnovení růstu o cca 4,5 %.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni, v roce 2010 by mohl být poprvé od roku 1993 vytvořen přebytek běžného účtu.

Deficit vládního sektoru v roce 2009 dosáhl podle předběžných odhadů výše 6,6 % HDP. Oproti říjnové predikci tak nedochází k žádné změně odhadu, ten je ovšem stále ovlivněn značnou mírou nejistoty především ve vývoji daňových příjmů, konkrétně u daně z příjmů právnických osob. Nastavení fiskální politiky pro rok 2010 odpovídá plánovanému deficitu sektoru vlády ve výši cca 5,3 % HDP.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF ČR

 

Dokument - Makroekonomická predikce

  • Makroekonomická predikce - leden 2010

Nejčtenější