Novinky

Soud rozhodl ve věci návrhu na předběžné opatření proti nakládání s byty OKD

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí podalo dne 10. 12. 2009 návrh na předběžné opatření proti nakládání s tzv. byty OKD, a to jak proti společnosti RPG Byty s.r.o. tak RPG INDUSTRIES SE.

Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 17. 12. 2009:

  1. odmítl návrh na předběžné opatření proti společnosti RPG INDUSTRIES SE, 
  2. vyhověl návrhu na předběžné opatření proti společnosti RPG Byty s.r.o.

Společnosti RPG Byty s.r.o. byla tedy uložena povinnost zdržet se nakládání s domy s byty nebo s bytovými jednotkami na území ČR, které vlastní, a které by bylo současně v rozporu s příslušným ustanovením smlouvy o prodeji akcií OKD z roku 2004, a to do doby pravomocného ukončení rozhodčího řízení vedeného mezi MF a RPG INDUSTRIES SE. Toto rozhodnutí je vykonatelné jeho doručením společnosti RPG Byty s.r.o.

Soud usnesení mimo jiné odůvodnil tím, že byla naplněna zákonná podmínka stanovená v  ust. § 22 zákona o rozhodčím řízení a to tím,  že věc projednávala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, a je tedy nade vší pochybnost, že se ukázalo, že plnění smluvního závazku, zakotveného ve smlouvě z roku 2004,  jehož platnost je předmětem rozhodčího řízení vedeného mezi MF a RPG INDUSTRIES SE, je ohroženo.

Soud zároveň v odůvodnění usnesení uvedl, že navrhovatel předběžného opatření (MF) na sebe bere riziko, že nařízeným předběžným opatřením vznikne povinnému (RPG Byty s.r.o.) škoda.

Proti výroku, jímž byl odmítnut návrh na předběžné opatření proti společnosti RPG INDUSTRIES SE, podá MF ve stanovené 15-denní lhůtě odvolání. 


Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Nejčtenější