Novinky

Ministr financí podepsal dohodu s EIB o odkupu dluhopisů na částečné krytí výdajů na odstraňování škod po povodních v roce 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministr financí Eduard Janota podepsal 8. prosince 2009 se zástupci Evropské investiční banky (EIB) rámcovou dohodu o odkupu českých státních dluhopisů na částečné krytí výdajů na odstraňování škod po povodních v roce 2009. To umožní částečně pokrýt výdaje na odstraňování povodňových škod v rozsahu až do 7 mld. Kč, a to na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009. O jednotlivých nákupech a jejich rozsahu bude EIB a MF vždy informovat.

Dohoda upravuje technické podmínky a postupy, za kterých EIB může od MF nabývat korunové státní dluhopisy emitované na domácím trhu, a podmínky, za nichž má MF právo a povinnost prodané dluhopisy odkoupit zpět.

Nebude tedy docházet  ke speciálním emisím určeným výhradně pro EIB. Ta bude vystupovat v roli koncového investora do obchodovatelných emisí, u kterého se očekává držba do splatnosti. EIB se nebude účastnit primárních aukcí, pořádaných ČNB, ale samotné prodeje budou mít formu přímého umísťování dluhopisů z vlastního portfolia MF do držení EIB. Prodejní cena dluhopisů bude korespondovat s tržními cenami.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF ČR

 


Související informace
  • Tržní oznámení emitenta 
    • Funding Agreement dated on 8 December 2009 between the European Investment Bank and the Czech Republic, acting through the Ministry of Finance

Nejčtenější