Novinky

Informace k motivačnímu programu ČSA

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministr financí Eduard Janota nechal urychleně prošetřit situaci okolo tzv. programu OK - Bonus pro management ČSA. Ten by znamenal nárok na cca 120 mil. Kč, který uplatňuje bývalý management ČSA po svém odchodu.

Hlavní akcionář počátkem ledna 2006 odvolal předsedu dozorčí rady Eduarda Janotu, důvodem byla jeho kritika tehdejšího vedení v čele s Jaroslavem Tvrdíkem, který byl nakonec z rozhodnutí ministra financí odvolán taktéž. Předsedou dozorčí rady ČSA se na základě návrhu ministra financí Bohuslava Sobotky stal Ján Dzvoník. Předsedou představenstva se stal Radomír Lašák, byli obměněni i další členové představenstva.

Dozorčí rada pracovala ve složení: Pavel Bém, Zdeněk Čáp, Ján Dzvoník, Dušan Horák, Jiří Jurán, Jaroslav Král, Ivana Krynesová - Gage, Jaroslav Lorenc, Miloslav Müller, Hana Pešková, Jiří Pos a Martin Tlapa.

Součástí náplně práce dozorčí rady je i odměňování představenstva a vedení společnosti. Odměňování managementu se skládalo z roční mzdy, ročního bonusu a nové složky, tzv. OK - Bonusu, který byl zaveden až za Lašákova managementu.

Na jednání dozorčí rady dne 30. srpna 2006, tedy těsně před koncem funkčního období vlády Jiřího Paroubka, byl vysloven souhlas s úpravou manažerských smluv. Dozorčí rada v počtu 10 členů (omluveni byli Zdeněk Čáp a Jiří Jurán) jednomyslně odsouhlasila možnost, aby si představenstvo vzájemně podepsalo své upravené manažerské smlouvy. Dozorčí rada ve svém usnesení výslovně uvedla souhlas s uzavřením manažerských smluv včetně ročního bonusu, v usnesení však není výslovně uveden OK - Bonus.

Ministerstvo financí nemá doklady o písemných pokynech tehdejšího ministra financí Bohuslava Sobotky směrem k dozorčí radě ČSA, ani o jeho písemném souhlasu s novým zněním manažerských smluv.

Bývalý prezident Lašák chápe OK - Bonus jako součást manažerských smluv a proto uplatňuje v souvislosti se svým odchodem ze společnosti nárok na čerpání tohoto velmi lukrativního motivačního prvku. Ministerstvo financí nyní zkoumá právní aspekty celé této záležitosti.


Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Nejčtenější