Novinky

Termín pro podání nabídek u ekologické zakázky stanoven na červen 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí stanovuje termín pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky na odstranění starých ekologických zátěží na 10. června 2010 v 16:00. Otevírání obálek s nabídkami pak proběhne 14. června 2010 v 10:00. K tomuto kroku MF dnes přistoupilo poté, co nabylo právní moci rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým do soutěže vrátil konsorcium PPF.

Dvě rozhodnutí ÚOHS o vyloučení konsorcia DEME a konsorcia PD zatím právní moci nenabyla. Lhůta je proto stanovena i s ohledem na možnost, že by došlo k navrácení těchto uchazečů do řízení, tak aby i tito uchazeči měli možnost se včas znovu zapojit do průběhu zadávacího řízení a včas připravit své cenové nabídky.

V horizontu několika týdnů Ministerstvo financí zpřístupní účastníkům podklady k jednotlivým lokalitám tak, aby uchazeči mohli na základě podrobných dat provést vlastní kalkulaci a podat relevantní cenovou nabídku. Nadále platí, že finální posouzení cenových nabídek bude v rukou Vlády ČR.


Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Nejčtenější