Novinky

Zahájení Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí - Centrum pro zahraniční pomoc zahajuje dnem 26. 10. 2009 realizaci Fondu Partnerství z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Fond Partnerství je spolufinancován  z Programu švýcarsko-české spolupráce v souladu s „Rámcovou dohodou uzavřenou mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky“ podepsanou 20. 12. 2007 v Bernu.

Celková alokace Fondu Partnerství  je 3 mil. CHF.

Hlavním cílem Fondu Partnerství je posílení vzájemné spolupráce a partnerství mezi subjekty České republiky a Švýcarska a tím přispívat k posilování bilaterální spolupráce a dalšímu  rozvíjení vzájemných vztahů.

Granty budou udělovány na sub-projekty zaměřené na posílení spolupráce, výměnu informací, přenos know-how a dobré praxe mezi českými a švýcarskými subjekty a to ve  výši od 170 000 Kč do max. 4,3 mil. Kč.

Podmínkou poskytnutí grantu je realizace předloženého projektu v partnerství mezi subjekty z České republiky a Švýcarska.

Výzva k předkládání žádostí o grant je vyhlášena dne 26. 10. 2009 jako průběžná.

Podrobné informace týkající se předkládání žádostí a dalších podmínek realizace Fondu Partnerství jsou k dispozici na stránkách:

Dotazy k Fondu Partnerství je možno také zasílat elektronicky na adresu: czp-swiss@mfcr.cz.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF ČR

 

Doplňující informace

Fond Partnerství z Programu švýcarsko-české spolupráce

  • Kompletní text výzvy
    pro předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství

Nejčtenější