Novinky

Ministerstvo financí je připraveno přijmout konsorcium PPF zpět do zadávacího řízení ve věci komplexní ekologické zakázky

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí oznamuje, že nepodá rozklad proti žádnému z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9. 10. 2009. Důvodem je snaha Ministerstva financí urychlit další postup v této věci. Rozhodnutí ÚOHS, kterým bylo zrušeno vyloučení konsorcia PPF ze zadávacího řízení, by tak mělo nabýt právní moci dříve a tím umožnit i brzké navrácení tohoto uchazeče do zadávacího řízení.

O dalším postupu (zejména o stanovení nové lhůty pro podání nabídek) MF rozhodne, až bude ze strany ÚOHS definitivně rozhodnuto ve věci podání dalších dvou uchazečů - konsorcia DEME a konsorcia PD. V první instanci ÚOHS potvrdil, že MF při vyloučení uchazečů postupovalo správně. Pakliže tito uchazeči nepodají proti rozhodnutí ÚOHS rozklad, obě rozhodnutí nabudou právní moci. V opačném případě bude v druhém stupni znovu rozhodovat ÚOHS.

Ministerstvo financí bude dále postupovat obezřetně tak, aby pro případ, že by došlo k navrácení těchto uchazečů do řízení, aby i tito uchazeči měli možnost se včas znovu zapojit do průběhu zadávacího řízení a včas připravit své cenové nabídky. Těmto okolnostem Ministerstvo financí přizpůsobí zejména své rozhodování o prodloužení lhůty pro podání nabídek. 


Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Nejčtenější