Novinky

Příjmy rozpočtu 2010 plánujeme konzervativně

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

V posledních dnech se v některých médiích objevují pochybnosti o reálnosti výše odhadu daňových příjmů v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010. Musím veřejnost ujistit, že náš odhad je velmi konzervativní. Počítá totiž s poklesem české ekonomiky o 0,3 -0,5 %, ačkoli se zdá pravděpodobné, že skutečná čísla budou mírně lepší.

V médiích zazněla řada nepřesností o způsobu odhadu daňových příjmů. Je nutno si uvědomit, že vztah mezi hospodářským růstem a vývojem příjmů není lineární. Jinými slovy, nelze obecně říci, že změna HDP ve stálých cenách o jeden procentní bod znamená změnu příjmů o X miliard. Záleží především na struktuře příjmů a vývoji nominálního HDP (v běžných cenách), tedy nikoli reálného, jak se někdy v médiích prezentuje. V podmínkách proexportně orientované české ekonomiky je hlavním faktorem ovlivňující daňový výnos zahraniční poptávka.  
 
Nezakrývám, že odhad daňových příjmů je v současné době mimořádně obtížný. Statistická chyba ve výši 1 % příjmů představuje běžnou a tolerovanou odchylku. Z hlediska celkových příjmů se jedná o zanedbatelnou částku. Vliv souboru úsporných opatření na ekonomický růst byl sice odhadnut okolo -0,8 p.b. HDP, nicméně jeho vliv na nominální HDP by měl být kolem -9 mld. Kč (cca -0,2 p.b.). To nekoresponduje s údajným snížením daňových příjmů o 10 mld. Kč.

Do odhadu daňových výnosů byly zakomponovány vlivy vedoucí ke snížení růstu HDP, které byly v době zpracování rozpočtu známé, včetně souboru úsporných opatření. Pokud nedojde k dalšímu razantnímu propadu české ekonomiky, plánovaný deficit státního rozpočtu ve výši 162 mld. Kč by neměl být ohrožen.

Ing. Eduard Janota,
ministr financí

Nejčtenější