Novinky

Ministr financí se zúčastnil zasedání MMF a SB v Istanbulu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministr financí Eduard Janota reprezentoval Českou republiku na zasedání Rady guvernérů, kde byly diskutovány závěry jednání Mezinárodního měnového a finančního výboru (IMFC) a Výboru pro rozvoj (DC),  které jsou primárními poradními orgány Rady guvernérů MMF a SB.

Představitelé SB při jednání s Eduardem Janotou ocenili přijetí souboru ozdravných opatření na snížení deficitu rozpočtu ČR, který označili za rozumný krok.

„Shodli jsme se, že tato úsporná opatření představují první etapu řešení problému, a že střednědobým cílem je snížení podílu deficitu na HDP pod tři procenta,” uvedl ministr Janota.

IMFC konstatoval, ze přijatá protikrizová opatření přispívají k postupnému oživení světové ekonomiky. Zdůrazňuje, že dohodnuté reformy finančního sektoru by měly být bezodkladně dokončeny. IMFC se také vyslovil pro odmítnutí veškerých forem protekcionismu. Důraz byl kladen také na pokračování podpory nejchudším zemím. Představitelé MMF oceňují členské země za poskytnutí finančních prostředků, které umožnilo trojnásobné navýšení uvěrových zdrojů.

Na programu české delegace byla také řada bilaterálních schůzek s vrcholným managementem Světové banky (mj. s viceprezidentem pro region Evropy a střední Asie panem Philippem Le Houerou). Tématy schůzek byly aktuální ekonomické otázky, reakce SB na globální hospodářskou krizi, její řešení v rozvojových zemích a nutnost ukončení reforem týkajících se posílení hlasu rozvojových zemí v SB do Jarních zasedání MMF a SB v roce 2010. Eduard Janota a turecký ministr financí Mehmet %u15Eimᗾk jednali se zástupci podnikatelů o česko-tureckých obchodních vztazích.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF ČR

Nejčtenější