Novinky

Česká republika vítá zveřejnění návrhů Evropské komise v oblasti finančního dohledu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Česká republika vítá, že Evropská komise dnes zveřejnila legislativní návrhy k evropské dohledové architektuře. Česká republika bude dále bedlivě sledovat proces tvorby evropských nařízení ztělesňujících tuto reformu a v průběhu jejich projednání bude trvat na tom, aby respektovala základní zásady, které vzešly z červnového zasedání Rady ECOFIN, resp. Evropské rady, o jejichž přijetí se zasloužilo české předsednictví v Radě.

Ministerstvo financí nebude nijak zpochybňovat  právní základ nového reformního uspořádání.

Mgr. Klára Hájková
náměstkyně ministra financí pro finanční trhy

Nejčtenější