Novinky

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie v prvním pololetí 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Celková čistá pozice ČR vůči evropskému rozpočtu v prvním pololetí 2009 překročila hodnotu čisté pozice za první pololetí roku 2008 a dosáhla nejlepší hodnoty od roku 2006, kdy se začala čistá pozice za první pololetí sledovat.

  • Graf č. 1 - Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU vždy zaprvní polovinu jednotlivých let 2006-2009 (mld. Kč):

V průběhu prvního pololetí 2009 obdržela Česká republika z rozpočtu EU celkem 51,3 mld. Kč a odvedla do něj 22,2 mld. Kč. Čistá pozice ČR za první pololetí 2009 byla výrazně pozitivní, získali jsme o 29,1 mld. Kč více, než jsme do evropského rozpočtu odvedli.

Klíčovou úlohu v pozitivní bilanci ČR ve vztahu k rozpočtu EU v prvním půlroce 2009 sehrály příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU včetně zálohových plateb na období 2007-2013 (viz graf č. 2). Celkové příjmy na politiku soudržnosti tak dosáhly výše 31,4 mld. Kč. Další významnou položku příjmů ČR z evropského rozpočtu představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku ve výši 19,3 mld. Kč. Podstatnou část z toho tvořily přímé platby (celkem 11,4 mld. Kč) za předcházející rok, které jsou vždy vypláceny v průběhu prvního čtvrtletí následujícího roku. Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za první pololetí roku 2009 shrnuje tabulka č. 1.

  • Graf č. 2 - Struktura příjmů ČR z rozpočtu EU v prvním pololetí 2009:

  • Tabulka č.1
Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za první pololetí roku 2009 (1.1.2009 - 30.6. 2009)
mil Kč
Příjmy z rozpočtu EU
Strukturální akce 31 401,13
Strukturální fondy 19 819,17
Fond soudržnosti 11 581,96
Zemědělství 19 318,89
I. pilíř* 13 317,70
II. pilíř** 6 001,19
Vnitřní politiky 42,8
Předvstupní nástroje 546,63
Celkové příjmy z rozpočtu EU 51 309,45
Celkové platby do rozpočtu EU 22 235,42
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 29 074,04

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření;
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova.

 

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově od 1. května 2004 do 30. června 2009 odvedla Česká republika do rozpočtu EU 168,9 mld. Kč a získala 252,2 mld. Kč. Kladné saldo čisté pozice ČR vůči evropskému rozpočtu tak od vstupu do EU do poloviny roku 2009 celkově dosáhlo 83,3 mld. Kč.

Výpočet a sledování čisté pozice České republiky vůči rozpočtu EU představuje však pouze jednu z možností kvantifikace příjmů a nákladů souvisejících s přistoupením ČR k EU. Čistá pozice tudíž neodráží veškeré výhody či nevýhody, které členství České republiky v Evropské unii přináší jednotlivým tuzemským subjektům.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

 

Související informace:

 

Nejčtenější