Novinky

Ministerstvo financí zveřejnilo novou makroekonomickou predikci - červenec 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje na svých internetových stránkách novou Makroekonomickou predikci.

V důsledku krize na finančních trzích se mnohé světové ekonomiky nacházejí v recesi. V České republice, díky značné orientaci na vývoz, a tím pádem i vysoké citlivosti na vývoj v zahraničí, nastala recese ve 4. čtvrtletí 2008. Očekáváme, že letos dojde k poklesu české ekonomiky o 4,3 %. Pro rok 2010 předpokládáme mírný růst HDP o 0,3 %. Rizika predikce zůstávají i nadále vychýlena směrem dolů.

V horizontu predikce by tahounem dynamiky HDP měly zůstat výdaje na konečnou spotřebu. Ty by měly být podpořeny výraznou dezinflací v letošním roce. Míru inflace pro rok 2009 odhadujeme okolo 1,1 %, což reflektuje oslabení nákladových tlaků. Stejný nárůst indexu spotřebitelských cen očekáváme i v roce 2010. Inflace se tak v roce 2010 vrátí do tolerančního pásma inflačního cíle ČNB, byť bude velmi blízko jeho spodnímu okraji.

Rizika pro růst výdajů domácností jsou koncentrována na trhu práce, na němž se již výrazně projevují důsledky recese. I přes očekávané preference odborů (upřednostnění zachování pracovních míst před nárůstem mezd) by mělo docházet ke zvyšování míry nezaměstnanosti ze 4,4 % v roce 2008 na 6,8 % v roce 2009 a až na 8,5 % o rok později. Zároveň bude docházet ke snižování zaměstnanosti (–1,8 % v roce 2009 a –2,1 % v roce 2010). Oproti roku 2008 poroste v tomto a příštím roce objem mezd a platů výrazně pomaleji, a to o 1,0 %.

Deficit běžného účtu platební bilance na HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni.

V roce 2008 dosáhl podle předběžných údajů deficit vládního sektoru úrovně 1,5 % HDP. Pro rok 2009 očekáváme prohloubení deficitu až na 5,5 % HDP, a to především díky působení automatických stabilizátorů a přijímání protikrizových opatření.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF ČR

Kompletní materiál:

  • Makroekonomická predikce - červenec 2009

Nejčtenější