Novinky

Ministerstvo financí informuje a pomáhá oblastem postiženým povodněmi

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí se spolu s ostatními ministerstvy aktivně účastní pomoci oblastem dotčeným nedávnými povodněmi. Ministerstvo financí na svých webových stránkách postupně zveřejňuje informace pro oblasti postižené povodní. Uvádíme stručný přehled informací a doporučení MF.

Obce mohou využít dotace na rekonstrukční práce
Obce mohou požádat o změnu účelu schválených dotací ze státního rozpočtu tak, aby bylo možno je využít při nápravě škod na nemovitém obecním majetku. Žádost je třeba podat na MF a současně na rozpočtový výbor poslanecké sněmovny.

Obce mohou požádat o odložení splátek návratné finanční výpomoci
Ministerstvo financí je připraveno odložit splácení návratných finančních výpomocí o dva až tři roky. Obce postižené povodní musí v tomto případě podat žádost na Ministerstvo financí.

Upozornění pro příjemce prostředků z EU
V důsledku povodní může dojít k problémům s realizací či udržitelností projektů, které byly nebo by mohly být spolufinancovány z prostředků EU. Jde např. o ztrátu dokumentů, nemožnost dokončení projektu, neproveditelnost aktivit projektu z důvodu poškození prostor, staveb, vybavení apod. MF vydalo doporučení, jak v takových případech postupovat.

Česká daňová správa
Česká daňová správa v minulých dnech informovala o daňových souvislostech povodní a jejich následků. Daňová správa přistupuje k daňovým subjektům postiženým povodní s maximální vstřícností, základním krokem je vždy neprodleně oznámit příslušnému finančnímu úřadu, že subjekt postihly povodně a podat příslušné žádosti.

Uvolnění rozpočtových prostředků
Momentálně probíhá I. fáze pomoci postiženým oblastem, kdy je potřeba rychle řešit náhlou havarijní situaci. V této fázi MF uvolnilo z rozpočtové rezervy na krizové situace 54 mil. Kč (z toho 24 mil. Kč pro Moravskoslezský kraj, 12 mil. Kč pro Olomoucký kraj, 10 mil. Kč pro Zlínský kraj a 8 mil. Kč pro Jihočeský kraj) určené na prvotní náklady (tj. demoliční práce, odklízení suti, základní bezpečnostní opatření apod.). Tyto prostředky by měly krajům dorazit v nejbližších dnech; o jejich použití rozhoduje hejtman daného kraje.

Dále již MF na základě jednání s Ministerstvem vnitra a Generálním ředitelstvím hasičské záchranné služby uvolnilo z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa 30 mil. Kč těmto čtyřem krajům na pokrytí zvýšených výdajů Hasičských záchranných sborů a dobrovolných hasičů.

Ministerstvo financí spolu s Vládou ČR již připravuje opatření pro II. fázi pomoci, tj. pro obnovu postiženého území a pokračuje v hledání dalších finančních zdrojů, na uhrazení povodňových škod se samozřejmě kromě státního rozpočtu budou podílet např. i pojišťovny, krajské rozpočty atd.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF ČR

Nejčtenější