Novinky

Zahájení Programu švýcarsko-české spolupráce

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí  dnes za účasti švýcarské strany oficiálně zahájilo Program švýcarsko-české spolupráce. Tento program, který vychází z Rámcové dohody mezi vládou České republiky a  Švýcarskou federální radou podepsané 20.12.2007 v Bernu, je určen na podporu snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU. Česká republika může čerpat finanční pomoc zejména formou grantů poskytovaných českým subjektům, přičemž tato pomoc bude cílena do následujících prioritních oblastí:  Bezpečnost, stabilita a podpora reforem; Životní prostředí a infrastruktura; Podpora soukromého sektoru; Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj.

Pro Českou republiku bylo alokováno celkem 109,78 mil. CHF (včetně prostředků na technickou asistenci při  realizací programu pro českou i švýcarskou stranu). Předkládání a schvalování záměrů projektů/konečných návrhů projektů je možné do 14.6.2012. Realizace aktivit a proplácení finančních prostředků může trvat až do 14.6. 2017.

Minimálně 40 % celkové částky Programu bude zaměřeno do prioritních regionů stanovených v Rámcové dohodě (Moravskoslezský a Olomoucký kraj, případně později Zlínský kraj).

Aktuální informace týkající se realizace Programu švýcarsko-české spolupráce (např. oznámení o vyhlášení výzev) budou k dispozici na stránkách https://www.swiss-contribution.cz/.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF ČR

Doplňující informace

  • Manuál pro vyhlašování výzev, předkládání a hodnocení projektů a udělování grantu
    • Národní koordinační jednotka (NKJ) – Centrum pro zahraniční pomoc (CZP1-MF) zpracovalo "Manuál pro vyhlašování výzev, předkládání a hodnocení projektů a udělování grantů v rámci Programu švýcarko-české spolupráce“, který byl schválen dne 27.4.2009 náměstkem ministra financí. Manuál včetně všech příloh (mimo jiné i formulář pro vyplnění projektového záměru) naleznete v sekci Dokumenty ke stažení.
  • Informační seminář Programu švýcarsko-české spolupráce

 

 

Doporučované

Nejčtenější