Novinky

Avízo - Slavnostní zahájení Programu švýcarsko-české spolupráce

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva

Ministerstvo financí zve zástupce médií na slavnostní zahájení Programu švýcarsko-české spolupráce za účasti náměstka ministra financí Tomáše Zídka a velvyslance Švýcarské konfederace Jean-François Kammera, které se uskuteční 5. června 2009 na Ministerstvu financí. Program začíná v 11 hodin. Tisková konference se uskuteční v 13.45. Zástupci médií mají možnost se zúčastnit celého programu nebo pouze tiskové konference.

Program švýcarsko-české spolupráce je určen na podporu hospodářského a sociálního rozvoje ČR. Pro Českou republiku bylo alokováno celkem 109,78 mil. CHF. Předkládání a schvalování záměrů projektů a konečných návrhů projektů je stanoveno do 14.6.2012. Česká republika může čerpat finanční pomoc zejména formou grantů poskytovaných českým subjektům, přičemž tato pomoc bude cílena do těchto prioritních oblastí:  Bezpečnost, stabilita a podpora reforem; Životní prostředí a infrastruktura; Podpora soukromého sektoru; Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj.

 • Čas: 5. června 2009, 11.00 (je potřeba se dostavit nejpozději 15 minut předem)
 • Místo: Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1
 • Kontaktní osoba pro média:  Radek Ležatka
  Tel.: 257 043 128
  GSM: 725 705 760
  e-mail: radek.lezatka@mfcr.cz

Program

11.00 – 11.10 1. Formální zahájení
Vystoupí náměstek ministra financí Ing. Tomáš Zídek a velvyslanec Jean-François Kammer
11.10 – 12.00 2. Informace o programu
Budou poskytnuty základní informace o Programu (administrativní struktura, zaměření, další postup, aj.)
Švýcarská strana:
Státní kancelář pro hospodářské záležitosti (SECO)
Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci (SDC)
Velvyslanectví Švýcarské konfederace
Česká strana:
Národní koordinační jednotka (Centrum pro zahraniční pomoc, Centrální finanční a kontraktační jednotka, Národní Fond a Odbor Kontrola)
12.00 – 12.20 Přestávka
12.20 -13.20 Krátké prezentace
Fond na stipendia
Informace o fondu přednese zástupce NAEP: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (pověřený administrací fondu na české straně)
Fond Partnerství
Informace o fondu přednese zprostředkovatel: Ministerstvo financí/ Centrum pro zahraniční pomoc 1- příprava a koordinace (Ing. Jiří Hodík)
Fond pro neziskové organizace
Informace o blokovém grantu přednese zprostředkovatel: Nadace Partnerství ( RNDr. Miroslav Kundrata)
13.20 – 13.35 4. Diskuse (případné otázky a odpovědi)
13.45 – 14.15 5. Tisková konference
Tiskové konference se zúčastní Velvyslanectví Švýcarské konfederace a Národní koordinační jednotka.

 

 

Účastníci Slavnostního zahájení programu švýcarsko-české spolupráce

Švýcarská strana:

 • Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci (SDC)
 • Státní kancelář pro hospodářské záležitosti (SECO)
 • Velvyslanectví Švýcarské konfederace v Praze

Česká strana:

 • Ministerstvo financí:
  • Náměstek ministra Ing. Tomáš Zídek
  • Ředitelka odboru Mezinárodní vztahy Ing. Eva Anderová
  • Zástupci Národní koordinační jednotky (Centrum pro zahraniční pomoc, Centrální finanční a kontraktační jednotka, Národní Fond a Odbor Kontrola)
 • Další:
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Ministerstvo zdravotnictví
  • Ministerstvo vnitra
  • Ministerstvo spravedlnosti
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Ministerstvo životního prostředí 
  • Ministerstvo zahraničních věcí
  • Zástupci Olomouckého a Moravskoslezského kraje
  • Ostatní kraje ČR
  • Asociace krajů
  • Svaz měst a obcí
  • Českomoravská konfederace odborových svazů
  • Hospodářská komora ČR
  • Úřad vlády ČR-Rada vlády pro NNO
  • Národní agentura pro evropské vzdělávací programy-NAEP
  • Nadace Partnerství

 

Nejčtenější