Novinky

ČR vyčerpala z Finančního mechanismu EHP/Norsko 2,8 mld. Kč

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Granty udělené v rámci Finančního mechanismu (FM) EHP/Norsko vyčerpaly ke dni 30. 4. 2009 100 % alokace, která byla pro ČR určena. Jedná se o celkovou částku cca 2,8 mld. CZK (104,580 mil. €). Celkem bylo donory schváleno 144 žádostí o grant ze 157 předložených.

Ze schválených žádostí  bylo 133 individuálních projektů, 5 programů a 6 Blokových grantů/ Individuálních projektů – Technická asistence (IP TA). Individuální projekty a programy obdržely celkem 82,975 mil. € (79 % alokace pro ČR) a Blokové granty/IP TA 21,605 mil. € (21 % alokace pro ČR).

Ke zhodnocení tohoto mechanismu proběhne 20. 5. 2009 výroční zasedání zástupců donorských zemí, poskytující finanční pomoc v rámci FM EHP/Norska, se zástupci Ministerstva financí. Jednání zahájí za českou stranu náměstek ministra financí Tomáš Zídek. V čele reprezentace donorských zemí – Norsko, Island a Lichtenštejnsko – stojí pan Anders Erdal, náměstek ministra zahraničních věcí Norska. „Účast na jednání přislíbil rovněž velvyslanec Norského království v České republice pan Peter Raeder“, doplňuje náměstek ministra financí Tomáš Zídek. Jednání budou také přítomni zástupci Kanceláře finančních mechanismů v Bruselu, která je vedena paní ředitelkou Stine Lundin Andresen.

Zúčastněné strany budou projednávat dosavadní implementaci projektů, programů a blokových grantů podpořených z FM EHP/Norska v České republice. „Jedním z bodů jednání je rovněž výměna získaných zkušeností při přípravě a implementaci FM EHP/Norska v období 2004 – 2009 a projednání možností dalších zlepšení pro nové programovací období 2009 - 2014, které je v současné době ve fázi jednání mezi Evropskou komisí a zeměmi Evropské zóny volného obchodu (EFTA),“ uvádí Tomáš Zídek.

V současné době probíhají jednání mezi zeměmi EFTA a Evropskou komisí ke sjednání mechanismů pro období 2009-2014. Po uzavření Dohody mezi EU a EFTA státy bude zahájena příprava bilaterálních smluv mezi Českou republikou a zeměmi EFTA. Zahájení FM EHP/Norska 2009-2014 bude možné po jejich uzavření, a to v roce 2010.


Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Nejčtenější