Novinky

Ministerstvo financí zveřejňuje novou makroekonomickou predikci - duben 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje na svých webových stránkách novou Makroekonomickou predikci.

Hlavní světové ekonomiky se v důsledku krize na finančních trzích nacházejí v recesi, jejíž délku a hloubku je mimořádně obtížné, ne-li nemožné, odhadnout. Česká republika, coby značně proexportně orientovaná země, je na vývoj v zahraničí velmi citlivá. Očekáváme proto, že po období vysoké dynamiky HDP a jejím následném zpomalování v loňském roce dojde letos k poklesu české ekonomiky o 2,3 %. Pro rok 2010 předpokládáme mírný růst HDP o 0,8 %. Rizika predikce však zůstávají vychýlena směrem dolů.

Kladný příspěvek k dynamice HDP by po celý horizont predikce měly vykázat pouze výdaje domácností na konečnou spotřebu. Ty by měly být podpořeny výraznou dezinflací v letošním roce. Míru inflace pro rok 2009 odhadujeme okolo 1,1 %, což reflektuje oslabení nákladových tlaků. V roce 2010 by míra inflace měla dále klesnout na 0,9 %. V obou letech se tak bude nacházet mimo toleranční pásmo inflačního cíle ČNB.

Deficit běžného účtu platební bilance na HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni.

V roce 2008 dosáhl podle předběžných údajů deficit vládního sektoru úrovně 1,5 % HDP. Pro rok 2009 očekáváme prohloubení deficitu až na 4,5 % HDP, a to především díky působení automatických stabilizátorů a přijímání různých protikrizových opatření.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR


Dokument:

  • Makroekonomická predikce - duben 2009

Nejčtenější