Novinky

Přihlásili se čtyři zájemci o privatizaci ČSA

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Dnes byly otevřeny obálky s přihláškami do veřejného výběrového řízení na prodej 91,51% podílu ve společnosti České aerolinie a.s. Zájem o účast ve výběrovém řízení projevili následující zájemci:

  • Konsorcium UNIMEX - TVS - tvořeno společnostmi:
    • UNIMEX GROUP a.s.
    • TRAVEL SERVICE a.s.
  • AIR FRANCE - KLM
  • DAROFAN a. s. - ze skupiny AEROFLOT
  • ODIEN AV III a. s. - ze skupiny ODIEN

Výběrové řízení je dvoukolové. První kolo je kvalifikační; jediným kritériem ve druhém kole bude výše nabídnuté a garantované kupní ceny. O výběru účastníků, kterým bude umožněno provést hloubkovou kontrolu společnosti a předložit závazné nabídky, rozhodne na svém jednání vláda.

Při tom přihlédne k tomu, zda  zájemce nepředstavuje bezpečnostní riziko (nepochází ze státu, který vláda považuje za rizikový z  hlediska ochrany mezinárodního míru a bezpečnosti, boje proti terorismu a ochrany lidských práv) a současně, zda není přímo nebo nepřímo ovládán státními strukturami států, jejichž zahraniční a vnitřní politika představuje riziko pro bezpečnost České republiky a je v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky.

Výběrové řízení bylo vyhlášeno 5. února 2009. Předpokládáme, že vítěz bude znám nejpozději do 30. září 2009.


Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF ČR

Nejčtenější