Novinky

MF vstřícnější vůči subjektům v druhotné platební neschopnosti

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí požádalo daňovou správu o maximální možnou vstřícnost vůči subjektům, které se dostaly z důvodů neplacení závazků svých odběratelů do potíží. V době hospodářského útlumu počet těchto subjektů roste. Pracovníci finančních úřadů a ředitelství mají více brát na vědomí tuto skutečnost při rozhodování o posečkání placení daně a o promíjení příslušenství daně (penále, úroky atd.).

Zároveň daňová správa již od minulého roku přistupuje vstřícněji k žádostem o snížení záloh na daně z příjmů. „Jsme si vědomi, že české podniky se nyní nacházejí v těžké situaci a je potřeba jim ulevit,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Podle údajů Ministerstva financí byly v druhé polovině roku 2008 byly sníženy zálohy na základě individuálních žádostí o cca 10 mld. Kč. Přehled udává následující tabulka.

Snížení záloh ve druhém pololetí 2008
počet žádostí Částka v mil. Kč
hl.m. Praha 1 446 2 470
Praha (Stř. Čechy) 405 1 135
Hradec Králové 435 720 + 54
Plzeň 687 413
Ústí nad Labem 545 1 183
České Budějovice 200 170
Ostrava 871 1 871
Brno 1 361 1 421 + 91
celkem 5 950 9 518

 

 

 

 

Pozn: Brno a Hradec Králové uvedeny i částky snížení záloh za 1. čtvrtletí roku 2009

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Nejčtenější