Novinky

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU v roce 2008 opět rekordní

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

V loňském roce dosáhla čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU opět nejlepšího výsledku od našeho vstupu do EU (viz graf č. 1). Česká republika opět obdržela z rozpočtu EU více, než do něj odvedla. Stejně jako v předchozích letech tak ČR zůstává čistým příjemcem z rozpočtu EU. Rozdíl mezi příjmy a odvody za rok 2008 dosáhl 22,8 mld. Kč.

Graf č. 1:

V roce 2008 obdržela Česká republika z rozpočtu EU celkem 58,3 mld. Kč a odvedla do něj 35,4 mld. Kč. Výsledná čistá pozice ČR za rok 2008 je také podstatně vyšší, než byla čistá bilance za rok 2007, která dosáhla výše 15,2 mld. Kč.

Klíčovou úlohu v pozitivní bilanci ČR ve vztahu k rozpočtu EU za rok 2008 sehrály příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU, které dosáhly celkem 41,9 mld. Kč a tvořily tak téměř tři čtvrtiny celkových příjmů ČR z rozpočtu Unie. Další významnou položku příjmů ČR z evropského rozpočtu představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku ve výši 14,6 mld. Kč (viz graf č. 2).

Graf č. 2:

 

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově ČR od 1. května 2004 do 31. prosince 2008 zaplatila do rozpočtu EU 146,6 mld. Kč a získala 200,6 mld. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak dosahuje celkově 54 mld. Kč. Za výrazným nárůstem čisté pozice ČR k evropskému rozpočtu v posledních letech stojí zejména dynamicky rostoucí příjmy ČR z rozpočtu EU, odvody ČR do evropského rozpočtu se zvyšují mírným tempem (viz graf č. 3).

Graf č. 3:

 

Tabulka:

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za rok 2008
1. ledna - 31. prosince 2008
mil € mil Kč
Příjmy z rozpočtu EU
Strukturální akce 1 680,13 41 905,75
Strukturální fondy 1 084,69 27 054,44
alokace 2004-06 456,84 11 394,44
alokace 2007-2013 627,86 15 660,00
Fond soudržnosti (CF) 595,43 14 851,31
alokace 2004-06 137,29 3 424,24
alokace 2007-2013 458,15 11 427,07
Zemědělství 584,2 14 571,15
Tržní operace 28,38 707,85
Přímé platby 338,02 8430,97
Rozvoj venkova 212,62 5303,28
Veterinární opatření 3,28 81,72
Rybářství 1,9 47,33
Vnitřní politiky 47,39 1 182,06
Budování institucí 1,49 37,22
Komunitární programy 45,9 1 144,84
Předvstupní nástroje 24,48 610,58
Phare -10,52 -262,39
ISPA (čerpáno jako CF) 35 872,97
Celkové příjmy z rozpočtu EU 2 336,20 58 269,55
Platby do rozpočtu EU
tradiční vlastní zdroje (cla + dávky z cukru) 207,6 5 178,00
Zdroj z DPH 224,65 5 603,30
Zdroj z HND 864,07 21 551,70
Korekce Velké Británie 124,91 3 115,60
Celkové platby do rozpočtu EU 1 421,24 35 448,60
Čistá pozice vůči rozpočtu EU

914,96

22 820,95

pro přepočet mezi EUR a CZK použit průměrný kurz za rok 2008 (údaj ČNB) 24,942

 

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF ČR

 

Související informace:

 

Nejčtenější