Novinky

Definitivní schodek státního rozpočtu je 19,4 mld. Kč

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Podle údajů o pokladním plnění státního rozpočtu za rok 2008 dosáhl schodek částky 19,4 mld. Kč. Celkové příjmy činily 1064,57 mld. Kč, celkové výdaje 1083,94 mld. Kč. Podařilo se výrazně snížit deficit nejen oproti plánovanému (71,3 mld. Kč), ale i oproti předchozím rokům, a dosáhnout tak nejlepšího výsledku od roku 1997.

Deficit všech veřejných rozpočtů podle metodiky ESA 95 dosáhne 1,2% HDP, čímž Česká republika s rezervou splní příslušné maastrichtské kritérium. Vládě se tak daří stabilizovat vývoj veřejných financí, což je jejím prioritním cílem.

Údaje jsou výsledkem fiskální disciplíny vlády a provedených reformních kroků, které po letech zbytečného utrácení připravily veřejné rozpočty na možný krizový scénář. Pro rok 2009 se tak podařilo vytvořit prostor pro možné fiskální impulsy, které by zmírnily dopady ekonomické krize v případě, že by se naplnily ty nejpesimističtější scénáře.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí

 


 

Související informace:

Nejčtenější