Novinky

MF předložilo věcný záměr nového zákona o daních z příjmů

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh věcného záměru nového zákona o daních z příjmů včetně analýzy výjimek a osvobození, které jsou navrhovány ke zrušení. Současně celý materiál včetně připomínek z vnějšího připomínkového řízení zveřejňuje na svých webových stránkách.

Ministerstvo financí také dokončilo vyhodnocení veřejné diskuse k tezím o připravované reformě daňového systému, která probíhala od počátku dubna do konce června 2008. V rámci této diskuse byla vytvořena doména http://www.dane2010.cz/ a zpřístupněna adresa dane2010@mfcr.cz pro náměty veřejnosti.

„Ministerstvo financí pečlivě posoudilo také veškeré připomínky, které obdrželo z veřejné diskuse. Chce využít v další legislativní práci hlavně ty náměty, které povedou ke zjednodušení budoucí právní úpravy zdaňování příjmů a správy a výběru veřejných příjmů v ČR. Cílem je významné snížení administrativní zátěže poplatníků a vytvoření stabilního daňového prostředí napomáhajícímu dalšímu ekonomického růstu,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Mgr. Peter Chrenko,
náměstek ministra financí pro daně a cla

 


 

Doplňující informace

  • Věcný záměr nového zákona o daních z příjmů
  • Analýza příjmů osvobozených od daně, nezdanitelných částí základu daně, odečitatelných položek od základu daně a slev na dani u fyzických a právnických osob,
  • Připomínky z vnějšího připomínkového řízení k věcnému záměru zákona o daních z příjmů
  • Veřejná diskuse
    • Zhodnocení příspěvků z veřejné diskuse k výchozím tezím k reformě zdaňování příjmů

Doporučované

Nejčtenější