Novinky

Upozornění na návrh evropské směrnice o elektronických penězích

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

V říjnu 2008 přijala Evropská komise návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností.

Nyní se bude návrh projednávat na zasedáních pracovní skupiny Rady. Z tohoto důvodu Ministerstvo financí upozorňuje na text, který Evropská komise publikovala a který bude výchozím materiálem pro další jednání na úrovni Rady. Ministerstvo financí tímto vyzývá zainteresované subjekty, aby se vyjádřily k textu návrhu směrnice. Komentáře budou následně vzaty v potaz při formulaci pozice České republiky v rámci legislativního procesu v Evropské unii. Komentáře lze zasílat na emailovou adresu:

Návrh směrnice by měl nahradit stávající stejnojmennou směrnici 2000/46/ES, která je dosud základním právním předpisem Evropského společenství regulujícím vydávání elektronických peněz. Stávající směrnice byla přijata v roce 2000 a definuje pojem elektronických peněz, vymezuje zvláštní kategorii nebankovních vydavatelů elektronických peněz (tzv. instituce elektronických peněz), zavádí pro ně určité regulatorní a dohledové požadavky a upravuje také některé soukromoprávní aspekty vydávání elektronických peněz (tzv. zpětná výměna).

Návrh směrnice mimo jiné liberalizuje obezřetnostní požadavky kladené na instituce elektronických peněz, zpřesňuje definici elektronických peněz a vymezení působnosti směrnice. Dále umožňuje vznik tzv. hybridních institucí elektronických peněz, pro něž bude vydávání elektronických peněz představovat pouze jednu z několika obchodních aktivit. Celkově pak návrh  směrnice  usiluje o to, aby se regulatorní a dohledový rámec institucí elektronických peněz přiblížil rámci platebních institucí, jejichž produkty se elektronickým penězům velmi podobají.

 

Doporučované

Nejčtenější