Novinky

Stanovisko ministra financí k připomínkám Transparency International (TIC) ohledně řešení likvidace starých ekologických zátěží

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Vážím si připomínek TIC, neboť nám záleží, aby zakázka byla pod stálou veřejnou kontrolou. K jejich stanovisku můžeme říci následující:

  • V současné chvíli neexistuje ideální řešení. Existuje pouze řešení s většími či menšími riziky. Ze všech právních a ekonomických analýz vyplývá, že nejméně rizikové je navrhované řešení. Tím samozřejmě není řečeno, že žádná rizika neexistují.
  • Konkrétní připomínky kopírují připomínky aparátu MŽP, které byly vypořádány při konkrétním jednání ministra financí a ministra životního prostředí, který prosadil významné posílení úlohy MŽP a ČIŽP v procesu kontroly a supervize celého procesu.
  • Je neuvěřitelné, že z úst TIC zaznívá, že existuje riziko netransparentnosti proto, že jediným kritériem je cena. TIC jistě dobře ví, že kombinovaná kritéria a bodovací systémy, které provádí dopředu určená množina hodnotitelů, jsou tím největším rizikem netransparentnosti a korupce. Pokud je jediným kritériem cena (při splnění všech zákonných podmínek ochrany životního prostředí), je vyloučena diskuse o transparentnosti hodnocení toho či onoho kritéria. Je pro mě zklamáním, že tuto skutečnost TIC kritizuje místo toho, aby ji uvítala. Do dnešního dne jsem byl přesvědčen, že netransparentně hodnotitelná kritéria prosazují někteří „netransparentní“ úředníci státní správy.

Na závěr zdůrazňuji, že vítám zájem TIC o tuto zakázku, neboť ten sám je důkazem transparentnosti. Do dnešního dne byly zrealizovány desítky parciálních zakázek v oblasti ekologických garancí, o jejichž transparentnosti mám vážné pochybnosti, a kterých si TIC nevšimla, byť se jednalo o miliardy korun veřejných prostředků. Skutečnost, že jedinou zakázku nasvítíme co největší veřejnou kontrolou (včetně pozornosti TIC), pokládám za argument ve prospěch, nikoliv v neprospěch tohoto konceptu.

S týmem svých spolupracovníků jsem připraven s TIC jejich připomínky projednat, neboť jsem přesvědčen, že jsou dobře míněné.   

Miroslav Kalousek,
ministr financí

 

Doporučované

Nejčtenější