Novinky

Nové metodické standardy v oblasti implementace PPP v České republice

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí České republiky představilo výsledky úspěšně dokončeného projektu „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v České republice“ financovaného z prostředků programu Transition Facility Evropské unie. Projektový tým ministerstva financí připravil ve spolupráci se společnostmi Ernst & Young, s.r.o., a Facility, s.r.o., soubor nových metodik doporučeného postupu při přípravě projektů formou PPP. Zmíněné subjekty také k uvedenému tématu zajistily školení pro zaměstnance ministerstva financí, odvětvových ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy a dále pro orgány krajů a obcí, jež jsou současnými či potenciálními zadavateli projektů PPP.

Cílem projektu je zvýšit efektivitu veřejného investování při pořizování veřejné infrastruktury a provozování veřejných služeb. Nově vytvořené metodiky – Metodika vypracování koncesního projektu, Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty peníze v projektech PPP a příručka PPP jako metoda investování – reflektují potřeby zadavatelů z řad ústředních a územních orgánů státní správy a ostatních státních a samosprávných orgánů v České republice v  souvislosti s přípravou a realizací budoucích PPP projektů. Je v nich kladen důraz na transparentní postup při výběru soukromého partnera a standardní nastavení takových procedur, které zajistí maximální efektivitu vynakládání veřejných zdrojů. Metodiky odrážejí nejlepší zahraniční zkušenosti a jsou přizpůsobeny právnímu prostředí České republiky.

„Naším cílem při vytváření nových standardů bylo doporučit veřejným zadavatelům nejvhodnější postup, jak připravovat PPP projekty. S ohledem na to, že připravované PPP projekty v České republice  dosahují finančního objemu desítek miliard korun, stávají se nezanedbatelnou formou poskytování veřejných služeb. Proto soubor nově vytvořených metodik představuje důležitý milník, který podpoří zavádění a implementaci konceptu PPP v České republice,“ uvedla Kateřina Helikarová z Ministerstva financí.

Kontakt:
Ing. Kateřina Helikarová, vedoucí referátu Regulace a metodika projetků PPP
E-mail: Katerina.Helikarova@mfcr.cz
Tel: 257 043 443

Doporučované

Nejčtenější