Novinky

Úprava emisního kalendáře na listopad - prosinec 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí provedlo úpravu struktury emisního kalendáře  státních dluhopisů v období od listopadu do prosince 2008. Důvodem je reakce  ministerstva  na vývoj na dluhopisových trzích, který má vliv na změnu struktury poptávky po státních dluhopisech.

Emise střednědobých a dlouhodobých dluhopisů s fixním úrokem v tomto období nebudou vydávány, emitována bude emise s pohyblivým úrokem a státní pokladniční poukázky podle následujícího emisního kalendáře:

  • Úprava emisního kalendáře střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na listopad - prosinec 2008
  • Úprava emisního kalendáře státních pokladničních poukázek na listopad - prosinec 2008

Doporučované

Nejčtenější