Novinky

Ministerstvo financí zveřejňuje novou makroekonomickou predikci - říjen 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Velký rozptyl možného budoucího vývoje vnějších vlivů výrazně zvyšuje míru nejistoty nejnovější Makroekonomické predikce. Přestože je koncipována jako realistická a konzervativní se snahou o vyvážení možných kladných i záporných odchylek ekonomického vývoje, není za současného stavu znalostí možné odhadnout ani hloubku problémů globální ekonomiky ani délku trvání, rozsah a následné dopady krizové situace na českou ekonomiku.

Česká ekonomika prošla v letech 2005 až 2007 obdobím vysoké dynamiky HDP s meziroční růstem přesahujícím 6 %. Od počátku roku 2008 dochází k jeho zpomalování. V souvislosti s očekávaným poklesem zahraniční i domácí poptávky přepokládáme růst HDP v roce 2009 na úrovni 3,7 %. Při přechodném charakteru globální krize a jejích důsledků by se měl reálný růst HDP v roce 2010 zvýšit na 4,4 %. Růst bude tažen převážně růstem investiční aktivity a spotřeby domácností.

Míru inflace pro rok 2008 odhadujeme na úrovni 6,4 % jako důsledek zvýšení cen komodit na světových trzích a příspěvku domácích jednorázových administrativních opatření. V roce 2009 by se míra inflace měla vrátit k nižší hladině na cca 2,9 %.

Na trhu práce by mělo docházet k mírnému pozvolnému nárůstu míry nezaměstnanosti (z 4,4 % v roce  2008 na 4,6 % v roce 2010), doprovázenému růstem zaměstnanosti (1,7 % v roce 2008 až 0,3 % v roce 2010). Důvodem příznivého vývoje jsou především efekty strukturálních změn řady realizovaných i plánovaných sociálních a pracovněprávních zákonů.

Podíl deficitu běžného účtu platební bilance na HDP by měl zůstat, i přes turbulence na světových trzích, stabilní okolo úrovně -2,5 % HDP.

Podle údajů ČSÚ dosáhl deficit vládního sektoru v roce 2007 (metodika ESA 95) hodnoty -1,0 % HDP. Takto dobrý výsledek je způsoben především silným hospodářským růstem v roce 2007 a výraznými úsporami na výdajové straně (investice). V roce 2008 se očekává deficit na úrovni -1,2 % HDP. Dluh vládního sektoru dosáhl v roce 2007 hodnoty 28,7 % HDP a v roce 2008 se předpokládá jeho stagnace kolem této hodnoty.

Celé znění je možno nalézt zde: Makroekonomická predikce - říjen 2008

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF ČR

Doporučované

Nejčtenější