Novinky

Novela zákona o cenách

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

MF ČR předkládá vládě novelu zákona o cenách, která obsahuje nezbytné úpravy reagující na potřeby souladu s komunitárním právem. Novela ukládá cestovním kancelářím povinnost informovat klienty o celkové souhrnné ceně zájezdu včetně všech jednotlivých cen služeb, z nichž se zájezd skládá.

Dále dochází k nezbytnému přesunu některých ustanovení z prováděcí vyhlášky přímo do zákona o cenách, k úpravám procesu při výkonu cenové kontroly a ukládání pokut v souladu se zásadami správního trestání. Novela zákona nic nemění na obecném principu sjednávání cen dohodou mezi prodávajícím a kupujícím na trhu při respektování případných cenových regulačních opatření, která se uplatňují výlučně v zákonem stanovených případech.


Ing. Ivan Fuksa,
1. náměstek ministra financí

Doporučované

Nejčtenější