Novinky

Zahájení II. fáze veřejné diskuse k přípravě herního zákona

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

K dnešnímu dni Ministerstvo financí zahajuje druhou fázi veřejné diskuse k přípravě nového herního zákona. Tato iniciativa navazuje na diskusi vedenou společností Ernst & Young, která byla ukončena ke dni 31. 8. 2008.

Nyní již Ministerstvo financí zveřejnilo předpokládaný návrh struktury nového zákona a v podobě variantních řešení předkládá dosavadní výsledky veřejné diskuse k dalším komentářům. Veřejnost má možnost vyjádřit se k materiálu do pátku 3. října 2008. Jednotlivá variantní řešení byla rozpracována pouze k těm oblastem připravovaného herního zákona, které se jeví jako ne zcela vyjasněné a vyžadující další diskusi.

Ministerstvo financí od účastníků diskuse očekává konkrétní konstruktivní náměty, které budou zdrojem informací pro další zpracování věcného záměru herního zákona. Během měsíce října Ministerstvo financí varianty dopracuje pro rozhodnutí a zahájí práce na samotném věcném záměru zákona, který má být předložen vládě do konce tohoto roku.

 

Ing. Tomáš Zídek
náměstek ministra financí

 

Doplňující informace

  • Předpokládaný návrh struktury nového zákona
    • Tímto odkazem vstoupíte do veřejné diskuse - možnosti vkládat vaše komentáře k návrhu struktury herního zákona. Názory a doplnění je možno vkládat přes aktivní odkazy přímo do formuláře umístěného u příslušných témat v rámci navržené struktury herního zákona.

Všeobecně k veřejné diskusi

Varianty byly rozpracovány pouze k těm oblastem připravovaného herního zákona, které se jeví jako ne zcela vyjasněné a vyžadující rozhodnutí. V některých případech je uváděna pouze jedna varianta, k níž lze opačný názor vyjádřit prostřednictvím argumentace proti. Očekáváme především konkrétní konstruktivní návrhy (pro/proti), které budou zdrojem informací pro další zpracování věcného záměru herního zákona.

  • Diskuse není určena pro dotazy. Pro další náměty, které nejsou součástí struktury zákona, je k dispozici emailová adresa hernizakon@mfcr.cz.

Platnost diskuse

  • Veřejnost má možnost vyjádřit své komentáře do pátku 3. října 2008.

Během měsíce října Ministerstvo financí varianty dopracuje pro rozhodnutí a zahájí práce na samotném věcném záměru zákona, který má být předložen vládě do konce tohoto roku.

 

Doporučované

Nejčtenější