Novinky

Skončila 1. fáze veřejné diskuze k problematice her a loterií

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Společnost Ernst & Young k 1. září oficiálně dokončila projekt veřejné diskuze k problematice her a loterií. Její výsledky má nyní k dispozici Ministerstvo financí ČR, které jediné je také kompetentní poskytovat k dalšímu vývoji projektu informace. Stránky projektu http://www.hernizakon.cz/ nadále fungují a jsou ve správě ministerstva.

„Na webových stránkách projektu jsme zveřejnili závěrečnou zprávu společnosti Ernst & Young. Postupně zde také budou k dispozici informace o dalším průběhu přípravy herního zákona,“ říká náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

Ještě v průběhu září Ministerstvo financí zveřejní konečné výsledky veřejné diskuse, resp. jednotlivé varianty, které obdrželo od účastníků veřejné diskuse k daným tématům, a které budou vzaty v úvahu při zpracování návrhu věcného záměru zákona. Varianty budou po stanovenou dobu opět k dispozici široké veřejnosti a Ministerstvo financí uvítá všechny konstruktivní komentáře obdržené prostřednictvím jednotného strukturovaného formuláře, který bude na webu.
 
Ing. Jakub Haas,
zástupce tiskového mluvčího MF ČR

Doporučované

Nejčtenější