Novinky

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU za 1. pololetí nejvyšší od roku 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

V průběhu prvního pololetí 2008 obdržela České republika z rozpočtu EU celkem 44,4 mld. Kč (tj. cca 1,7 mld. €) a odvedla do něj 18,2 mld. Kč (cca 720,8 mil. €). Čistá pozice ČR za první pololetí 2008 je tedy výrazně pozitivní, ČR získala o 26,2 mld. Kč více (cca 1 mld. €), než do evropského rozpočtu odvedla. Toto číslo znamená nejlepší výsledek za 1. pololetí od roku 2004.

Klíčovou úlohu v pozitivní bilanci ČR ve vztahu k rozpočtu EU v prvním půlroce 2008 sehrály příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU. Celkové příjmy na politiku soudržnosti včetně zálohových plateb na období 2007-2013 dosáhly celkem 32,8 mld. Kč (tj. 1,3 mld. €) a tvořily téměř tři čtvrtiny celkových příjmů ČR z rozpočtu Unie. Další významnou položku příjmů ČR z evropského rozpočtu představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku ve výši 11,7 mld. Kč (463 mil. €). Podstatnou část z toho tvořily přímé platby (celkem 8,5 mld. Kč, tj. 338 mil. €) za předcházející rok, které jsou vždy vypláceny v průběhu prvního čtvrtletí následujícího roku.

Podrobný rozpis příjmů a plateb ČR ve vztahu k rozpočtu EU podle jednotlivých kategorií zachycuje tabulka (viz níže Příloha - tabulka).

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově od 1. května 2004 do 30. června 2008 odvedla Česká republika do rozpočtu EU 129,4 mld. Kč (cca 4,6 mld. €) a získala 184 mld. Kč (tj. cca 6,7 mld. €). Kladné saldo čisté pozice tak od přistoupení ČR k EU do poloviny roku 2008 dosáhlo celkově 54,6 mld. Kč (cca 2,1 mld. €). Jak vyplývá z následující tabulky, čistá pozice se od nástupu současné vlády výrazně zlepšila:

období 2004 2005 2006 2007 I-VI 2008
mil. Kč 7327,9 1956,1 6702,6 12473 26209,4

 

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

 

Příloha - tabulka:

 

Čistá pozice ČR vůči EU za první pololetí 2008 (1.1.2008 - 30.6.2008)
1. leden - 30. červen 2008
mil. € mil. Kč
Příjmy z rozpočtu EU
Předvstupní nástroje -2,10 -52,93
Phare -9,30 -234,32
ISPA (čerpáno jako CF) 7,20 181,39
Sapard 0,00 0,00
Zemědělství 463,09 11 667,19
Tržní operace 40,02 1 008,30
Přímé platby 337,93 8 513,90
Rozvoj venkova 85,14 2 144,99
Veterinární opatření 0,00 0,00
Strukturální akce 1 300,13 32 755,53
Strukturální fondy 745,48 18 781,73
alokace 2004-06 227,75 5 737,81
alokace 2007-2013 517,74 13 043,91
Fond soudržnosti (CF) 554,65 13 973,80
alokace 2004-06 96,50 2 431,28
alokace 2007-2013 458,15 11 542,52
Vnitřní politiky 0,0 0,0
transition facility 0,0 0,0
Komunitární programy n/a n/a
Celkové příjmy z rozpočtu EU 1 761,13 44 369,79
Platby do rozpočtu EU
tradiční vlastní zdroje (cla+ dávky z cukru) 106,33 2 679,00
Zdroj z DPH 126,25 3 180,70
Zdroj z HND 429,29 10 815,60
Korekce VB 58,95 1 485,10
Celkové platby do rozpočtu EU 720,82 18 160,40

Čistá pozice vůči rozpočtu EU

1 040,30

26 209,39

* informaci o čerpání komunitárních programů nemá MF k dispozici
** pro přepočet mezi EUR a CZK použit průměrný kurz za 1. pololetí 2008:

  • 25,194

 

 

Související informace:

 

Doporučované

Nejčtenější