Novinky

Premiér zhodnotil působení ministra financí Miroslava Kalouska

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Premiér Mirek Topolánek dnes v rámci své cesty po resortech navštívil ministerstvo financí. Po pracovním setkání s ministrem Kalouskem zhodnotili na tiskové konferenci fungování ministerstva od vzniku současné vlády. Premiér ocenil práci ministerstva především v následujících oblastech.

Rozpočtová politika - Díky aktivním výdajovým opatřením a příznivému vývoji na straně příjmů bude v letech 2007 až 2010 relativně nejnižší saldo veřejných rozpočtů v historii České republiky. Pohybuje se v průměru kolem 1,5 % HDP a vykazuje klesající trend. Stejně tak klesá podíl veřejného dluhu na HDP. Obrací se tak neblahý trend v zadlužování naší země, snižuje se relativní výše veřejného dluhu a přitom klesá celkové daňové zatížení. Poprvé od jejich zavedení do právního řádu ČR vláda nepřekračuje střednědobé výdajové rámce. Příznivý vývoj ocenila i Evropská unie, která s Českou republikou ukončila proceduru při nadměrném schodku.

Daňová politika - Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů snížil přímé daňové zatížení podniků i fyzických osob a částečně přesunul daňové břemeno na spotřebu. Systém tak méně trestá pracovitost a píli, což představuje dlouhodobě prorůstové opatření. Výrazným zvýšením daňových slev byly podpořeny rodiny s dětmi.

Ministerstvo financí předložilo k veřejné diskusi svůj záměr komplexní daňové reformy, plánované pro rok 2010, v jejímž rámci dojde k zásadnímu zjednodušení daňového systému a k významným úsporám na straně poplatníků i daňové správy.

Daňová správa - Daří se zlepšovat výběr daní a zvyšovat efektivitu správní režie na vybranou korunu.

Celní správa - Díky masivním zásahům Celní správy se podařilo na většině míst stánkového prodeje nastolit právní stav a výrazně omezit prodej padělků. Daří se také úspěšně bojovat s porušovateli práv duševního vlastnictví.

Arbitráže - Po letech pasivního přístupu ministerstvo financí přistoupilo k agresivní strategii obhajoby národních zájmů. Výsledkem této strategie je řada úspěchů, například arbitráž s firmou Petrcíle či arbitrážní řízení s firmou ArcelorMittal, které bylo uzavřeno výhodnou dohodou o ukončení všech sporů s touto společností.

Rovněž se podařilo v násobcích snížit hrozbu finančního odškodnění společnosti Nomura v kauze IPB.

Ministerstvo financí bylo úspěšné i v arbitráži se společností Eastern Sugar, která požadovala náhradu cca 100 milionů eur. Arbitrážní tribunál rozhodl v poměru 7:3 ve prospěch ČR.

Privatizace -  Schválený prodej 7% státního podílu ve společnosti ČEZ probíhá transparentním způsobem prostřednictvím burzy, přičemž se daří realizovat mnohem vyšší výnosy, než se předpokládalo. Byla zprivatizována společnost Škodaexport, probíhá privatizace společností Strojimport, Technoexport, ČSA a Letiště Praha.

Financování obcí - Novela zákona o rozpočtovém určení daní zvýšila podíl obcí na sdílených daních o necelý procentní bod, což přinese v roce 2008 obecním rozpočtům 4,6 mld. Kč navíc. Novela odstranila nejpalčivější problém předchozí úpravy - skokové přechody příjmů dle počtu obyvatel, a nahradila je plynulými přechody. V současnosti probíhá příprava zcela nového modelu financování obcí.

Účetnictví státu - Byl zpracován a prosazen zákon o účetnictví, jehož aplikace zajistí věrný a pravdivý obraz hospodaření veřejného sektoru.

Důchodová reforma - Ve spolupráci s MPSV připravuje ministerstvo financí II. etapu důchodové reformy, která má pomoci řešit dlouhodobě neudržitelný vývoj penzijního systému. V této fázi se mění nastavení parametrů dobrovolného penzijního připojištění tak, aby více motivoval občany ke spoření na stáří a zefektivnilo se využívání veřejných prostředků v této oblasti.

Staré ekologické zátěže - Po několika letech naprostého moratoria na likvidaci ekologických zátěží (rozhodnutí ministra Sobotky z roku 2004) ministerstvo financí pokračuje v plnění závazku ekologizace znečištěných lokalit. Zpoždění z minulých let však nelze dohnat standardním způsobem, proto je navrhováno komplexní řešení na odstranění všech zátěží v požadovaném čase.

Proexportní politika - Proexportní politika do rizikových zemí prostřednictvím EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost) a ČEB (Česká exportní banka) zaznamenala další nárůst objemu exportu (se snižujícím se nárokem na státní rozpočet).


Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MFČR

Doporučované

Nejčtenější