Novinky

Dohoda o přeshraniční spolupráci v oblasti finanční stability

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Dne 1.6.2008 nabylo účinnosti Memorandum o porozumění týkající se přeshraniční finanční stability. Signatáři tohoto Memoranda jsou centrální banky, orgány dohledu nad finančním trhem a ministerstva financí členských států EU. Cílem je posílení spolupráce mezi výše jmenovanými institucemi při případném řízení a řešení přeshraničních finančních krizí. Memorandum není právně závazné a nemění odpovědnost jednotlivých národních institucí.

Dokument je reakcí na prohlubující se globalizaci finančních trhů, na nichž se v důsledku úzké propojenosti mohou problémy přelévat rychle z jednoho státu do druhého. Spolupráce mezi institucemi bude nastavena nejen pro případ krizové situace, ale i v běžných podmínkách. Navržený proces bude aplikován na všechny finanční skupiny a infrastruktury trhu, které jsou systemicky významné alespoň ve dvou členských státech EU.

Memorandum dále obsahuje praktická vodítka, systém pro hodnocení dopadu krize a návrh dohody o spolupráci. Opatření vyplývající z memoranda by měla vstoupit v platnost nejpozději 31.12.2008 tak, aby mohla být otestována na evropském simulačním krizovém cvičení plánovaném na jaro roku 2009.

Doplňující informace

  • Memorandum o porozumění týkající se přeshraniční finanční stability - červen 2008 (česká verze)
    • Zdroj: MF - odbor 27 Analýzy a rozvoj finančního trhu : MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ, KTERÉ SE TÝKÁ SPOLUPRÁCE MEZI ORGÁNY FINANČNÍHO DOHLEDU, CENTRÁLNÍMI BANKAMI A MINISTERSTVY FINANCÍ EVROPSKÉ UNIE PŘI ZACHOVÁNÍ PŘESHRANIČNÍ FINANČNÍ STABILITY, publikováno červen 2008, ke stažení ve formátu pdf
  • Memorandum o porozumění týkající se přeshraniční finanční stability - červen 2008 (anglická verze)
    • Zdroj: MF - odbor 27 Analýzy a rozvoj finančního trhu : MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON COOPERATION BETWEEN THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITIES, CENTRAL BANKS AND FINANCE MINISTRIES OF THE EUROPEAN UNION ON CROSS-BORDER FINANCIAL  STABILITY, publikováno červen 2008, ke stažení ve formátu pdf

Doporučované

Nejčtenější