Novinky

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo aktualizované vydání makroekonomické publikace Fiskální výhled České republiky.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách aktualizované vydání makroekonomické publikace Fiskální výhled České republiky.

Publikace poskytuje informace o aktuálním vývoji veřejných financí, obsahuje střednědobý výhled hospodaření vládního sektoru vycházející ze záměrů vlády a rovněž mezinárodní srovnání údajů o saldu a dluhu sektoru vládních institucí v zemích EU.

Překvapivě dobrý výsledek rozpočtového hospodaření v roce 2007 naznačuje, že by veřejné finance mohly v následujících letech dosahovat znatelně nižších deficitů, než činily fiskální cíle stanovené v loňském roce (-3,0 % HDP v roce 2008, -2,6 % v roce 2009 a -2,3 % HDP v roce 2010). Očekáváme, že saldo sektoru vládních institucí se bude v letech 2008 až 2010 pohybovat na zhruba stálé úrovni okolo -1,5 % HDP v mezinárodní metodice ESA 95.

Skokový posun deficitu na tuto nižší úroveň vedl vládu ke schválení ambicióznějšího fiskálního cíle pro vládní saldo v roce 2011 na úrovni -1,2 % HDP. Tento cíl by měl současně umožnit dosažení střednědobého rozpočtového cíle, který je pro ČR stanoven v rámci fiskálních pravidel EU. Střednědobý cíl je stanoven pro strukturální saldo, činí -1,0 % HDP a ČR je povinna ho dosáhnout co nejdříve, nejpozději však v roce 2012.

Kromě výše uvedených pravidelných částí a standardizované tabulkové přílohy je v publikaci zařazena kapitola zaměřená na zvolené téma, kterým je v tomto vydání problematika rovné daně. Vedle stručného shrnutí hlavních principů tohoto konceptu podává téma čísla informace o dosavadních zkušenostech s fungováním rovné daně ve vybraných zemích.

Fiskální výhled vychází pololetně v návaznosti na etapy sestavování střednědobého výhledu státního rozpočtu a zveřejnění statistických dat za sektor vládních institucí. Je publikován na internetových stránkách Ministerstva financí obvykle v květnu a říjnu, a to v českém i anglickém jazyce.

Doplňující informace

  • Fiskální výhled České republiky – květen 2008

 

Doporučované

Nejčtenější