Novinky

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek podepíše v Sýrii významné dokumenty

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ve dnech 18. až 20. května se uskuteční pracovní návštěva ministra financí Miroslava Kalouska v Syrské arabské republice, na niž ho pozval jeho syrský protějšek Muhammad Husajn. Nejvýznamnějším bodem programu je podpis dodatku k dohodě o dořešení syrského dluhu vůči České republice a Slovenské republice.

Vypořádáním syrského dluhu budou definitivně uzavřeny pohledávky ČR a SR vůči Sýrii, což příznivě ovlivní budoucí obchodní a ekonomické vztahy mezi oběma zeměmi, jejichž spolupráce má nejen mnohaleté tradice, ale i dobré perspektivy v řadě nových oborů.

Dalším bodem programu je podpis Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Ta komplexně upravuje zdaňování a vyloučení dvojího zdanění všech druhů příjmů; jejím uzavřením se zvýší právní jistota investorů a ostatních daňových subjektů obou zemí. „Její podepsání se stane důkazem vládní podpory investiční a obchodní spolupráce mezi ČR a Sýrií,“ uvedl ministr Kalousek. V pokročilém stádiu rozpracování je i dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic. Oba tyto dokumenty dávají smluvním stranám stabilní právní základ pro uzavírání budoucích kontaktů a vyšších forem spolupráce jakými jsou např. vytváření společných podniků a výrobní kooperace.

V neposlední řadě ministr Kalousek hodlá využít návštěvu k podpoře českého exportu do Sýrie, z toho důvodu ho doprovází více než dvacetičlenná podnikatelská mise. Zahrnuje mj. firmy, z nichž řada v minulosti vybudovala v Sýrii velké investiční celky, a firmy, které se účastnily dodávek pro rozsáhlé státní zakázky. Návštěva tohoto charakteru bude po mnoha letech první a přispěje k oboustranně výhodnému posílení ekonomických vztahů mezi oběma zeměmi.

Doporučované

Nejčtenější