Novinky

Vyhlášení veřejné zakázky na výběr poradce pro privatizaci ČSA

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí dnes vyhlašuje veřejnou zakázku na výběr poradenské instituce pro privatizaci majetkové účasti státu (91,51%) ve společnosti České aerolinie a.s. Jedná tak v návaznosti na usnesení vlády č. 360 ze dne 2. 4. 2008 o dalším postupu privatizace majetkové účasti státu ve společnosti České aerolinie a.s.

O zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zájemci mohou požádat do 25. 6. 2008. Zájemci mohou předkládat své nabídky do 7. 7. 2008. MF v optimálním případě předpokládá, že vítězný poradce bude vybrán v srpnu t. r. Nabídky, které splní kvalifikační kritéria, budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny (váha 60%) a podle návrhu koncepce realizace privatizace (váha 40%).

Tato zpráva má pouze informativní charakter. Závazné znění oznámení o veřejné zakázce je zveřejněno na centrální adrese: http://www.isvzus.cz/.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MFČR

Doporučované

Nejčtenější